Plan zajęć

mgr Karolina Gębska

Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

k.gebska@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć