Plan zajęć

210 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
09:30 11:00 Analiza matematyczna 1 11ID-SP prof. dr hab. Michał Kisielewicz 2023-02-20
11:00 13:00 Analiza wielowymiarowa 11IiE-SD; 21MAT-SP/DP; 31ID-SP/GG dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ 2023-02-06
11:00 13:00 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ 2023-02-06
Wtorek
09:00 11:00 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych 11IiE-SD/GG; 31ID-SP dr inż. Janusz Jabłoński 2023-02-07
Środa
09:00 11:00 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ 2023-02-01; 2023-02-15
11:00 13:00 Badania operacyjne 2 31IiE-SP dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 2023-02-22
Czwartek
09:00 12:00 Podstawy logiki i analizy ilościowej 11ID-SP dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 2023-02-16
Piątek
11:00 13:00 Równania różniczkowe z zastosowaniami 11IiE-SD/GG; 31ID-SP dr Tomasz Małolepszy 2023-02-03; 2023-02-17
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-02-01 Śr 09:00 11:00 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ
2023-02-03 Pi 11:00 13:00 Równania różniczkowe z zastosowaniami 11IiE-SD/GG; 31ID-SP dr Tomasz Małolepszy
2023-02-06 Po 11:00 13:00 Analiza wielowymiarowa 11IiE-SD; 21MAT-SP/DP; 31ID-SP/GG dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ
2023-02-06 Po 11:00 13:00 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ
2023-02-07 Wt 09:00 11:00 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych 11IiE-SD/GG; 31ID-SP dr inż. Janusz Jabłoński
2023-02-15 Śr 09:00 11:00 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ
2023-02-16 Cz 09:00 12:00 Podstawy logiki i analizy ilościowej 11ID-SP dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ
2023-02-17 Pi 11:00 13:00 Równania różniczkowe z zastosowaniami 11IiE-SD/GG; 31ID-SP dr Tomasz Małolepszy
2023-02-20 Po 09:30 11:00 Analiza matematyczna 1 11ID-SP prof. dr hab. Michał Kisielewicz
2023-02-22 Śr 11:00 13:00 Badania operacyjne 2 31IiE-SP dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ