Plan zajęć

dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

d.sobotkiewicz@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć