Plan zajęć

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
Instytut Nauk o Zdrowiu

z.izdebski@cm.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć