Plan zajęć

dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ

Pracownia Metodologii Badań Psychologicznych
Instytut Psychologii

p.kleka@wns.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć