Plan zajęć

mgr Monika Kruszelnicka

Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

m.kruszelnicka@wnb.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
17:35 19:50 Dietetyka 1 PIEL-SP 22/23/ćwB 304 A-22 D
Środa
11:00 13:00 Dyżur pracowniczy   115 A-8 D
15:00 16:30 Podstawy dietetyki 11ŻCiD-SP 22/23 221/221a A-8 2023-06-14
15:00 19:50 Podstawy dietetyki 11ŻCiD-SP 22/23 216 A-29 2023-06-21
Czwartek
16:45 19:55 Podstawy żywienia człowieka 11ŻCiD-SP 22/23/A 18 A-8 DN
Piątek
16:45 19:55 Podstawy żywienia człowieka 11ŻCiD-SP 22/23/B 101PK AS-54 2023-06-16
Niedziela
10:30 13:30 Podstawy żywienia człowieka 11ŻCiD-NP 22/23/A 216 A-29 WNB_ŻCiD_N
13:35 15:05 Podstawy dietetyki 11ŻCiD-NP 22/23 216 A-29 WNB_ŻCiD_N
15:10 16:40 Podstawy dietetyki 11ŻCiD-NP 22/23 216 A-29 WNB_ŻCiD_N
16:50 19:50 Podstawy żywienia człowieka 11ŻCiD-NP 22/23/B 216 A-29 WNB_ŻCiD_N
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-04 Ni 10:30 13:30 Podstawy żywienia człowieka 11ŻCiD-NP 22/23/A 216 A-29
2023-06-04 Ni 13:35 15:05 Podstawy dietetyki 11ŻCiD-NP 22/23 216 A-29
2023-06-04 Ni 15:10 16:40 Podstawy dietetyki 11ŻCiD-NP 22/23 216 A-29
2023-06-04 Ni 16:50 19:50 Podstawy żywienia człowieka 11ŻCiD-NP 22/23/B 216 A-29
2023-06-05 Po 17:35 19:50 Dietetyka 1 PIEL-SP 22/23/ćwB 304 A-22
2023-06-07 Śr 16:45 19:55 Podstawy żywienia człowieka 11ŻCiD-SP 22/23/A 18 A-8
2023-06-12 Po 17:35 19:50 Dietetyka 1 PIEL-SP 22/23/ćwB 304 A-22
2023-06-14 Śr 11:00 13:00 Dyżur pracowniczy   115 A-8
2023-06-14 Śr 15:00 16:30 Podstawy dietetyki 11ŻCiD-SP 22/23 221/221a A-8
2023-06-16 Pi 16:45 19:55 Podstawy żywienia człowieka 11ŻCiD-SP 22/23/B 101PK AS-54
2023-06-18 Ni 10:30 13:30 Podstawy żywienia człowieka 11ŻCiD-NP 22/23/A 216 A-29
2023-06-18 Ni 13:35 15:05 Podstawy dietetyki 11ŻCiD-NP 22/23 216 A-29
2023-06-18 Ni 15:10 16:40 Podstawy dietetyki 11ŻCiD-NP 22/23 216 A-29
2023-06-18 Ni 16:50 19:50 Podstawy żywienia człowieka 11ŻCiD-NP 22/23/B 216 A-29
2023-06-19 Po 17:35 19:50 Dietetyka 1 PIEL-SP 22/23/ćwB 304 A-22
2023-06-21 Śr 11:00 13:00 Dyżur pracowniczy   115 A-8
2023-06-21 Śr 15:00 19:50 Podstawy dietetyki 11ŻCiD-SP 22/23 216 A-29
2023-06-22 Cz 16:45 19:55 Podstawy żywienia człowieka 11ŻCiD-SP 22/23/A 18 A-8