Plan zajęć

dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Instytut Pedagogiki

I.Kopaczynska@wpps.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
08:00 09:25 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS 419 A-16 DP
08:00 09:35 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 21PPiW-JMS 419 A-16 2023-06-05
09:40 11:15 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 21PPiW-JMS 419 A-16 2023-06-05
09:45 11:10 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS 419 A-16 DP
11:25 13:00 Etapy i metody nauki czytania i pisania 21PPiW-JMS 419 A-16 2023-06-05
11:35 13:00 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMS 419 A-16 DP
13:00 14:30 Konsultacje   223 A-16 D
Środa
08:00 09:25 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMS 231 A-16 2023-06-14
08:00 09:35 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMS 231 A-16 2023-06-21
11:30 13:00 Dyżur pracowniczy   D
13:05 14:55 Literatura dla dzieci 41PPiW-JMS 231 A-16 2023-06-21
13:10 14:45 Edukacja dla przedsiębiorczości 41PPiW-JMS 231 A-16 2023-06-14
Sobota
08:00 10:15 Etapy i metody nauki czytania i pisania 21PPiW-JMN 231 A-16 2023-06-17
10:30 12:45 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.1 231 A-16 2023-06-17
13:00 15:15 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.2 231 A-16 2023-06-17
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-05 Po 08:00 09:35 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 21PPiW-JMS 419 A-16
2023-06-05 Po 09:40 11:15 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 21PPiW-JMS 419 A-16
2023-06-05 Po 11:25 13:00 Etapy i metody nauki czytania i pisania 21PPiW-JMS 419 A-16
2023-06-05 Po 13:00 14:30 Konsultacje   223 A-16
2023-06-12 Po 08:00 09:25 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS 419 A-16
2023-06-12 Po 09:45 11:10 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS 419 A-16
2023-06-12 Po 11:35 13:00 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMS 419 A-16
2023-06-12 Po 13:00 14:30 Konsultacje   223 A-16
2023-06-14 Śr 08:00 09:25 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMS 231 A-16
2023-06-14 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2023-06-14 Śr 13:10 14:45 Edukacja dla przedsiębiorczości 41PPiW-JMS 231 A-16
2023-06-17 So 08:00 10:15 Etapy i metody nauki czytania i pisania 21PPiW-JMN 231 A-16
2023-06-17 So 10:30 12:45 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.1 231 A-16
2023-06-17 So 13:00 15:15 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.2 231 A-16
2023-06-19 Po 08:00 09:25 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS 419 A-16
2023-06-19 Po 09:45 11:10 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS 419 A-16
2023-06-19 Po 11:35 13:00 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMS 419 A-16
2023-06-19 Po 13:00 14:30 Konsultacje   223 A-16
2023-06-21 Śr 08:00 09:35 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMS 231 A-16
2023-06-21 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2023-06-21 Śr 13:05 14:55 Literatura dla dzieci 41PPiW-JMS 231 A-16