Plan zajęć

229 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 26

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
09:45 11:15 Zarys rozwoju mediów / media regionalne 31DiKS-SP19 dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ D
11:30 13:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 11PED-EPiW-SD dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ D
16:00 17:30 Myśl polityczna 21Politologia-SP dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ D
17:40 19:10 Teorie geopolityczne XX i XXI wieku 31Politologia-SP dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ D
19:15 20:45 Ruchy społeczne 21Politologia-SD dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ D
Wtorek
11:25 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna 21PED-RzTS-SD mgr Adam Stankiewicz DP
11:35 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki 11PED-RzPK-SP mgr Adam Stankiewicz DN
13:10 14:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-SD dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ DP
13:20 14:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-SD dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ DN
15:00 16:25 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ DN
Środa
08:00 09:25 Specjalne potrzeby edukacyjne III 31PSpecjalna-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ DN
08:00 09:35 Specjalne potrzeby edukacyjne III 31PSpecjalna-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ DP
09:45 11:15 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych IV 31PSpecjalna-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ D
11:25 13:00 Funkcjonalny opis języka polskiego - gramatyka, semantyka, pragmatyka 31PED-LOG-SP dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ DP
11:35 13:00 Fonetyka i fonologia języka polskiego 21PED-LOG-SP dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ DN
13:15 14:45 Fonetyka i fonologia języka polskiego 21PED-LOG-SP dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ D
Czwartek
11:30 13:00 Poradnictwo seksualne 31PED-RESO-SP dr Joanna Dec-Pietrowska D
Sobota
08:00 09:30 Specjalne potrzeby edukacyjne - trudności i niepowodzenia edukacyjne SP PS-EW 20/21 dr Natalia Gumińska 2022-01-29
08:30 10:45 Bibloterapia w edukacji integracyjnej i włczająceją SP PS-EW 20/21 dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 2021-12-04
09:00 13:00 Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 mgr Katarzyna Suchocka 2022-02-19
09:00 13:00 Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 mgr Katarzyna Suchocka 2022-02-26
09:00 13:00 Podstawy terapii behawioralnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 mgr Marzena Ganczar 2021-12-11
09:45 12:45 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi SP PS-EW 20/21 dr Natalia Gumińska 2022-01-29
13:00 15:15 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMN dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 2021-12-18
13:00 15:15 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III 31PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska 2022-01-15; 2022-01-29
13:30 15:00 Dydaktyka specjalna SP PS--AUT 21/22 dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ 2021-12-11
13:30 17:30 Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 mgr Katarzyna Stein - Szała 2022-02-05
13:45 17:45 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z zaburzeniami sprawności językowych z wykorzystani SP PS-EW 20/21 mgr Katarzyna Stein - Szała 2021-12-04
15:15 19:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS--AUT 21/22 dr Tomasz Fetzki 2021-12-11
Niedziela
08:00 10:15 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi SP PS-EW 20/21 dr Natalia Gumińska 2021-12-19
09:00 11:15 Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu - diagnoza różnicowa SP PS--AUT 21/22 dr Natalia Gumińska 2021-12-12
09:00 11:15 Specjalne potrzeby edukacyjne - choroby przewlekłe oraz niepełnsprawność ruchowa SP PS-EW 20/21 dr Agnieszka Nowicka 2022-01-30
09:00 13:00 Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 mgr Katarzyna Stein - Szała 2022-02-20; 2022-02-27
09:00 13:00 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z zaburzeniami sprawności językowych z wykorzystani SP PS-EW 20/21 mgr Katarzyna Stein - Szała 2021-12-05
10:30 12:45 Bibloterapia w edukacji integracyjnej i włczająceją SP PS-EW 20/21 dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 2021-12-19
10:30 12:45 Specjalne potrzeby edukacyjne - trudności i niepowodzenia edukacyjne SP PS-EW 20/21 dr Natalia Gumińska 2022-01-16
11:30 13:45 Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu - diagnoza różnicowa SP PS--AUT 21/22 dr Natalia Gumińska 2021-12-12
11:30 13:45 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z chorobami przeqlekłymi oraz z niepełnosprawnością SP PS-EW 20/21 dr Agnieszka Nowicka 2022-01-30
13:15 14:45 Specjalne potrzeby edukacyjne - trudności i niepowodzenia edukacyjne SP PS-EW 20/21 dr Natalia Gumińska 2021-12-19
13:15 17:15 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z zaburzeniami sprawności językowych z wykorzystani SP PS-EW 20/21 mgr Katarzyna Stein - Szała 2022-01-16
13:30 15:00 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób odmiennych kulturowo SP PS-EW 20/21 dr Iwona Kopaczyńska 2021-12-05
13:30 17:30 Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 mgr Katarzyna Suchocka 2022-02-20; 2022-02-27
14:00 18:00 Dydaktyka specjalna SP PS--AUT 21/22 dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 2021-12-12
Nieregularne
    Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS--AUT 21/22 dr Tomasz Fetzki KP/PS-Autyzm
    Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej SP PS--AUT 21/22   KP/PS-Autyzm
    Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej SP PS--AUT 21/22   KP/PS-Autyzm
    Prawne aspekty funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 dr Helena Ochonczenko KP/PS-Autyzm
    Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22   KP/PS-Autyzm
    Wybrane zagadnienia zespołów sprzężonych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ KP/PS-Autyzm
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2021-12-04 So 08:30 10:45 Bibloterapia w edukacji integracyjnej i włczająceją SP PS-EW 20/21 dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2021-12-04 So 13:45 17:45 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z zaburzeniami sprawności językowych z wykorzystani SP PS-EW 20/21 mgr Katarzyna Stein - Szała
2021-12-05 Ni 09:00 13:00 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z zaburzeniami sprawności językowych z wykorzystani SP PS-EW 20/21 mgr Katarzyna Stein - Szała
2021-12-05 Ni 13:30 15:00 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób odmiennych kulturowo SP PS-EW 20/21 dr Iwona Kopaczyńska
2021-12-06 Po 09:45 11:15 Zarys rozwoju mediów / media regionalne 31DiKS-SP19 dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2021-12-06 Po 11:30 13:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 11PED-EPiW-SD dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2021-12-06 Po 16:00 17:30 Myśl polityczna 21Politologia-SP dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2021-12-06 Po 17:40 19:10 Teorie geopolityczne XX i XXI wieku 31Politologia-SP dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2021-12-06 Po 19:15 20:45 Ruchy społeczne 21Politologia-SD dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2021-12-07 Wt 11:25 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna 21PED-RzTS-SD mgr Adam Stankiewicz
2021-12-07 Wt 13:10 14:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-SD dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2021-12-08 Śr 08:00 09:35 Specjalne potrzeby edukacyjne III 31PSpecjalna-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2021-12-08 Śr 09:45 11:15 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych IV 31PSpecjalna-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2021-12-08 Śr 11:25 13:00 Funkcjonalny opis języka polskiego - gramatyka, semantyka, pragmatyka 31PED-LOG-SP dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2021-12-08 Śr 13:15 14:45 Fonetyka i fonologia języka polskiego 21PED-LOG-SP dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2021-12-09 Cz 11:30 13:00 Poradnictwo seksualne 31PED-RESO-SP dr Joanna Dec-Pietrowska
2021-12-11 So 09:00 13:00 Podstawy terapii behawioralnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 mgr Marzena Ganczar
2021-12-11 So 13:30 15:00 Dydaktyka specjalna SP PS--AUT 21/22 dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
2021-12-11 So 15:15 19:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS--AUT 21/22 dr Tomasz Fetzki
2021-12-12 Ni 09:00 11:15 Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu - diagnoza różnicowa SP PS--AUT 21/22 dr Natalia Gumińska
2021-12-12 Ni 11:30 13:45 Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu - diagnoza różnicowa SP PS--AUT 21/22 dr Natalia Gumińska
2021-12-12 Ni 14:00 18:00 Dydaktyka specjalna SP PS--AUT 21/22 dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-13 Po 09:45 11:15 Zarys rozwoju mediów / media regionalne 31DiKS-SP19 dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2021-12-13 Po 11:30 13:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 11PED-EPiW-SD dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2021-12-13 Po 16:00 17:30 Myśl polityczna 21Politologia-SP dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2021-12-13 Po 17:40 19:10 Teorie geopolityczne XX i XXI wieku 31Politologia-SP dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2021-12-13 Po 19:15 20:45 Ruchy społeczne 21Politologia-SD dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2021-12-14 Wt 11:35 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki 11PED-RzPK-SP mgr Adam Stankiewicz
2021-12-14 Wt 13:20 14:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-SD dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2021-12-14 Wt 15:00 16:25 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2021-12-15 Śr 08:00 09:25 Specjalne potrzeby edukacyjne III 31PSpecjalna-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2021-12-15 Śr 09:45 11:15 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych IV 31PSpecjalna-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2021-12-15 Śr 11:35 13:00 Fonetyka i fonologia języka polskiego 21PED-LOG-SP dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2021-12-15 Śr 13:15 14:45 Fonetyka i fonologia języka polskiego 21PED-LOG-SP dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2021-12-16 Cz 11:30 13:00 Poradnictwo seksualne 31PED-RESO-SP dr Joanna Dec-Pietrowska
2021-12-18 So 13:00 15:15 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMN dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2021-12-19 Ni 08:00 10:15 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi SP PS-EW 20/21 dr Natalia Gumińska
2021-12-19 Ni 10:30 12:45 Bibloterapia w edukacji integracyjnej i włczająceją SP PS-EW 20/21 dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2021-12-19 Ni 13:15 14:45 Specjalne potrzeby edukacyjne - trudności i niepowodzenia edukacyjne SP PS-EW 20/21 dr Natalia Gumińska
2021-12-20 Po 09:45 11:15 Zarys rozwoju mediów / media regionalne 31DiKS-SP19 dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2021-12-20 Po 11:30 13:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 11PED-EPiW-SD dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2021-12-20 Po 16:00 17:30 Myśl polityczna 21Politologia-SP dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2021-12-20 Po 17:40 19:10 Teorie geopolityczne XX i XXI wieku 31Politologia-SP dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2021-12-20 Po 19:15 20:45 Ruchy społeczne 21Politologia-SD dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2021-12-21 Wt 11:30 13:00 Poradnictwo seksualne 31PED-RESO-SP dr Joanna Dec-Pietrowska
2022-01-03 Po 09:45 11:15 Zarys rozwoju mediów / media regionalne 31DiKS-SP19 dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2022-01-03 Po 11:30 13:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 11PED-EPiW-SD dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2022-01-03 Po 16:00 17:30 Myśl polityczna 21Politologia-SP dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2022-01-03 Po 17:40 19:10 Teorie geopolityczne XX i XXI wieku 31Politologia-SP dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2022-01-03 Po 19:15 20:45 Ruchy społeczne 21Politologia-SD dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2022-01-04 Wt 11:35 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki 11PED-RzPK-SP mgr Adam Stankiewicz
2022-01-04 Wt 13:20 14:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-SD dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2022-01-04 Wt 15:00 16:25 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2022-01-05 Śr 08:00 09:25 Specjalne potrzeby edukacyjne III 31PSpecjalna-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-05 Śr 09:45 11:15 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych IV 31PSpecjalna-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-05 Śr 11:35 13:00 Fonetyka i fonologia języka polskiego 21PED-LOG-SP dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2022-01-05 Śr 13:15 14:45 Fonetyka i fonologia języka polskiego 21PED-LOG-SP dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2022-01-10 Po 09:45 11:15 Zarys rozwoju mediów / media regionalne 31DiKS-SP19 dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2022-01-10 Po 11:30 13:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 11PED-EPiW-SD dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2022-01-10 Po 16:00 17:30 Myśl polityczna 21Politologia-SP dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2022-01-10 Po 17:40 19:10 Teorie geopolityczne XX i XXI wieku 31Politologia-SP dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2022-01-10 Po 19:15 20:45 Ruchy społeczne 21Politologia-SD dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2022-01-11 Wt 11:25 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna 21PED-RzTS-SD mgr Adam Stankiewicz
2022-01-11 Wt 13:10 14:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-SD dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2022-01-12 Śr 08:00 09:35 Specjalne potrzeby edukacyjne III 31PSpecjalna-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-12 Śr 09:45 11:15 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych IV 31PSpecjalna-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-12 Śr 11:25 13:00 Funkcjonalny opis języka polskiego - gramatyka, semantyka, pragmatyka 31PED-LOG-SP dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2022-01-12 Śr 13:15 14:45 Fonetyka i fonologia języka polskiego 21PED-LOG-SP dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2022-01-13 Cz 11:30 13:00 Poradnictwo seksualne 31PED-RESO-SP dr Joanna Dec-Pietrowska
2022-01-15 So 13:00 15:15 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III 31PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2022-01-16 Ni 10:30 12:45 Specjalne potrzeby edukacyjne - trudności i niepowodzenia edukacyjne SP PS-EW 20/21 dr Natalia Gumińska
2022-01-16 Ni 13:15 17:15 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z zaburzeniami sprawności językowych z wykorzystani SP PS-EW 20/21 mgr Katarzyna Stein - Szała
2022-01-17 Po 09:45 11:15 Zarys rozwoju mediów / media regionalne 31DiKS-SP19 dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2022-01-17 Po 11:30 13:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 11PED-EPiW-SD dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2022-01-17 Po 16:00 17:30 Myśl polityczna 21Politologia-SP dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2022-01-17 Po 17:40 19:10 Teorie geopolityczne XX i XXI wieku 31Politologia-SP dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2022-01-17 Po 19:15 20:45 Ruchy społeczne 21Politologia-SD dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2022-01-18 Wt 11:35 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki 11PED-RzPK-SP mgr Adam Stankiewicz
2022-01-18 Wt 13:20 14:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-SD dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2022-01-18 Wt 15:00 16:25 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2022-01-19 Śr 08:00 09:25 Specjalne potrzeby edukacyjne III 31PSpecjalna-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-19 Śr 09:45 11:15 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych IV 31PSpecjalna-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-19 Śr 11:35 13:00 Fonetyka i fonologia języka polskiego 21PED-LOG-SP dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2022-01-19 Śr 13:15 14:45 Fonetyka i fonologia języka polskiego 21PED-LOG-SP dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2022-01-20 Cz 11:30 13:00 Poradnictwo seksualne 31PED-RESO-SP dr Joanna Dec-Pietrowska
2022-01-24 Po 09:45 11:15 Zarys rozwoju mediów / media regionalne 31DiKS-SP19 dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2022-01-24 Po 11:30 13:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 11PED-EPiW-SD dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2022-01-24 Po 16:00 17:30 Myśl polityczna 21Politologia-SP dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2022-01-24 Po 17:40 19:10 Teorie geopolityczne XX i XXI wieku 31Politologia-SP dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2022-01-24 Po 19:15 20:45 Ruchy społeczne 21Politologia-SD dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
2022-01-25 Wt 11:25 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna 21PED-RzTS-SD mgr Adam Stankiewicz
2022-01-25 Wt 13:10 14:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-SD dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2022-01-26 Śr 08:00 09:35 Specjalne potrzeby edukacyjne III 31PSpecjalna-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-26 Śr 09:45 11:15 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych IV 31PSpecjalna-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-26 Śr 11:25 13:00 Funkcjonalny opis języka polskiego - gramatyka, semantyka, pragmatyka 31PED-LOG-SP dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2022-01-26 Śr 13:15 14:45 Fonetyka i fonologia języka polskiego 21PED-LOG-SP dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2022-01-27 Cz 11:30 13:00 Poradnictwo seksualne 31PED-RESO-SP dr Joanna Dec-Pietrowska
2022-01-29 So 08:00 09:30 Specjalne potrzeby edukacyjne - trudności i niepowodzenia edukacyjne SP PS-EW 20/21 dr Natalia Gumińska
2022-01-29 So 09:45 12:45 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi SP PS-EW 20/21 dr Natalia Gumińska
2022-01-29 So 13:00 15:15 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III 31PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2022-01-30 Ni 09:00 11:15 Specjalne potrzeby edukacyjne - choroby przewlekłe oraz niepełnsprawność ruchowa SP PS-EW 20/21 dr Agnieszka Nowicka
2022-01-30 Ni 11:30 13:45 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z chorobami przeqlekłymi oraz z niepełnosprawnością SP PS-EW 20/21 dr Agnieszka Nowicka
2022-02-05 So 13:30 17:30 Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 mgr Katarzyna Stein - Szała
2022-02-19 So 09:00 13:00 Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 mgr Katarzyna Suchocka
2022-02-20 Ni 09:00 13:00 Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 mgr Katarzyna Stein - Szała
2022-02-20 Ni 13:30 17:30 Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 mgr Katarzyna Suchocka
2022-02-26 So 09:00 13:00 Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 mgr Katarzyna Suchocka
2022-02-27 Ni 09:00 13:00 Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 mgr Katarzyna Stein - Szała
2022-02-27 Ni 13:30 17:30 Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 mgr Katarzyna Suchocka
  Nr     Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS--AUT 21/22 dr Tomasz Fetzki
  Nr     Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej SP PS--AUT 21/22  
  Nr     Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej SP PS--AUT 21/22  
  Nr     Prawne aspekty funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 dr Helena Ochonczenko
  Nr     Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22  
  Nr     Wybrane zagadnienia zespołów sprzężonych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ