Plan zajęć

dr inż. Andrzej Lasota

Wydział Mechaniczny

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:15 10:50 Metodyka badań ergonomicznych L15BHP-SD/A H132 A-10 DN//
09:15 10:50 Metodyka badań ergonomicznych L15BHP-SD/B H132 A-10 DP//
11:15 12:50 Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem W31BHP-IBP-SP B112 A-11 DN//
11:15 12:50 Metodyka badań ergonomicznych W15BHP-SD B112 A-11 DP//
13:15 14:45 Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem L31BHP-IBP-SP/A B202 A-11 D//
15:00 16:30 Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem L31BHP-IBP-SP/B B202 A-11 D//
Wtorek
09:15 10:50 Fizjologia pracy i higiena przemysłowa Ć31BHP-IBP-SP H131 A-10 DN//
Środa
09:15 10:50 Fizjologia pracy i higiena przemysłowa W31BHP-IBP-SP B411 A-11 DP//
Sobota
09:10 10:50 Antropometria i ergonomia W11BHP-ND H209 A-10 mWMN//
09:10 10:50 Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem W31BHP-IBP-NP H132 A-10 mWMP//
10:55 12:35 Fizjologia pracy i higiena przemysłowa Ć31BHP-IBP-NP B106 A-11 mWMP//
11:00 12:30 Fizjologia pracy i higiena przemysłowa W31BHP-IBP-NP B106 A-11 mWMN//
12:45 14:15 Komputerowo wspomagana diagnoza i projektowanie ergonomiczne L21BHP-ND/A H222 A-10 mWM//
14:30 16:00 Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem L31BHP-IBP-NP/A H222 A-10 mWM//
16:15 17:45 Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem L31BHP-IBP-NP/B H222 A-10 mWM//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.