Plan zajęć

prof. dr hab. Michał Kisielewicz

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
08:15 11:00 Analiza matematyczna 1 W11ID-SP/A.; 11ID-SP/B 207 A-29 D//
Środa
09:00 11:00 Analiza matematyczna 1 E11ID-SP/A.; 11ID-SP/B 223 A-29 30-01-2019; //
11:15 13:00 Rada Wydziału MIiE I    23-01-2019; //
13:15 15:00 Dyżur pracowniczy I    23-01-2019; //
Czwartek
09:15 11:00 Analiza matematyczna 1 E11ID-SP/A.; 11ID-SP/B 210 A-29 14-02-2019; //
09:15 11:00 Seminarium naukowe S  214 A-29 24-01-2019; //
11:15 13:00 Seminarium naukowe S  214 A-29 24-01-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.