Plan zajęć

dr Maciej Niedziela

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:15 11:00 Seminarium specjalistyczne 1 S11ID-SD 113 A-29 D//
Wtorek
07:30 09:00 Seminarium dyplomowe 1 S11ID-SD 213 A-29 22-01-2019; //
09:15 11:00 Seminarium naukowe S  218 A-29 22-01-2019; //
11:15 13:00 Metody numeryczne W21ID-SP; 21MAT-SP/2I 207 A-29 22-01-2019; //
Środa
07:30 09:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 S41ID-SP 213 A-29 23-01-2019; //
09:00 11:00 Metody numeryczne E21ID-SP; 21MAT-SP/2I 207 A-29 06-02-2019; //
11:15 13:00 Rada Wydziału MIiE I    23-01-2019; //
13:15 15:00 Dyżur pracowniczy I    23-01-2019; //
Czwartek
09:15 11:00 Seminarium projektowe I  213 A-29 24-01-2019; //
13:15 15:00 Seminarium dyplomowe 1 S11ID-SD 213 A-29 24-01-2019; //
16:55 18:30 Seminarium dyplomowe 1 S31MAT-SP/B; 31MAT-SP/SK 213 A-29 24-01-2019; //
Piątek
09:00 11:00 Metody numeryczne E21ID-SP; 21MAT-SP/2I 207 A-29 15-02-2019; //
09:15 11:00 Metody numeryczne L21ID-SP/B; 21MAT-SP/2I 205 A-29 25-01-2019; //
11:15 13:00 Metody numeryczne L21ID-SP/A 205 A-29 25-01-2019; //
15:15 16:50 Inżynierski projekt dyplomowy 2 S41ID-SP 213 A-29 25-01-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.