Plan zajęć

dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Analizy Matematycznej

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:00 13:00 Analiza matematyczna 1 E11MAT-SP 216 A-29 04-02-2019; //
11:30 13:00 Podstawy nauczania matematyki K11PED-EPiW-SP 36 A-16 D//
13:15 14:45 Podstawy nauczania matematyki K12PED-EPiW-SP 36 A-16 D//
Środa
09:15 11:00 Analiza matematyczna 1 W11MAT-SP 207 A-29 23-01-2019; //
11:00 13:00 Analiza matematyczna 1 E11MAT-SP 216 A-29 13-02-2019; //
11:15 13:00 Rada Wydziału MIiE I    23-01-2019; //
13:15 15:00 Dyżur pracowniczy I    23-01-2019; //
15:05 17:00 Analiza matematyczna 1 E11MAT-SP 213 A-29 20-02-2019; //
15:15 16:50 Seminarium specjalistyczne 2 S21MAT-SD/S2 213 A-29 23-01-2019; //
16:55 20:05 Seminarium dyplomowe 2 S21MAT-SD/S2 223 A-29 23-01-2019; //
Piątek
09:15 11:00 Seminarium doktoranckie S  208b A-29; 210 A-29 25-01-2019; //
09:15 11:00 Seminarium doktoranckie: Teoria aproksymacji i analiza funkcjonalna S  208b A-29; 210 A-29 25-01-2019; //
09:15 11:00 Seminarium naukowe S  208b A-29; 210 A-29 25-01-2019; //
11:15 13:00 Analiza matematyczna 1 W11MAT-SP 207 A-29 25-01-2019; //
Niedziela
09:00 11:15 Podstawy nauczania matematyki K12PED-EPiW-NP 36 A-16 10-02-2019; //
10:30 12:45 Podstawy nauczania matematyki K12PED-EPiW-NP 36 A-16 27-01-2019; //
11:30 13:45 Podstawy nauczania matematyki K11PED-EPiW-NP 36 A-16 10-02-2019; //
13:00 15:15 Podstawy nauczania matematyki K11PED-EPiW-NP 36 A-16 27-01-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.