Rezerwacje

dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji