Plan sal - lista sal budynku A-11

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
B001 A-11 14 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
B002 A-11 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
B004 A-11 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B005 A-11 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B006 A-11 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B007 A-11 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B008 A-11 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B009 A-11 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Mechaniczny
B010 A-11 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Mechaniczny
B011 A-11 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Mechaniczny
B012 A-11 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Mechaniczny
B020 A-11 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B020a A-11 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B101 A-11 10 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B104 A-11 20 sala seminaryjna Instytut Inżynierii Mechanicznej
B106 A-11 16 sala seminaryjna Instytut Inżynierii Mechanicznej
B108 A-11 16 sala seminaryjna Instytut Inżynierii Mechanicznej
B111 A-11 16 sala seminaryjna Instytut Inżynierii Mechanicznej
B112 A-11 34 sala seminaryjna Instytut Inżynierii Mechanicznej
B113 A-11 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B118 A-11 16 sala seminaryjna Instytut Inżynierii Mechanicznej
B119 A-11 15 sala seminaryjna Instytut Inżynierii Mechanicznej
B201 A-11 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B202 A-11 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B207 A-11 34 sala ćwiczeniowa Instytut Inżynierii Mechanicznej
B208 A-11 16 sala seminaryjna Instytut Inżynierii Mechanicznej
B212 A-11 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B213 A-11 34 sala ćwiczeniowa Instytut Inżynierii Mechanicznej
B219 A-11 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
B221 A-11 16 sala seminaryjna Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
B301 A-11 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B311 A-11 16 sala seminaryjna Instytut Inżynierii Mechanicznej
B312 A-11 34 sala ćwiczeniowa Instytut Inżynierii Mechanicznej
B313 A-11 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B318a A-11 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Mechaniczny
B319 A-11 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B401 A-11 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B406 A-11 34 sala ćwiczeniowa Instytut Inżynierii Mechanicznej
B407 A-11 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B410 A-11 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
B411 A-11 34 sala ćwiczeniowa Instytut Inżynierii Mechanicznej
B419 A-11 12 sala seminaryjna Instytut Inżynierii Mechanicznej
B420 A-11 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej