Plan zajęć

323 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
09:45 11:15 Język angielski I 11SOC-SP mgr Marzena Lachowicz D
11:30 13:00 Język angielski III 21PPiW-JMS mgr Marzena Lachowicz DP
13:15 14:45 Język angielski III 21PPiW-JMS mgr Marzena Lachowicz DN
16:50 18:15 Teoria służb specjalnych 11Polit-SP dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ DI
18:35 20:00 Polska i obcojęzyczna terminologia służb specjalnych 11Polit-SP dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ DI
Wtorek
08:00 09:25 Instytucje pomocy społecznej 21PED-PSiS-SD dr Anna Korlak-Łukasiewicz DP
08:00 09:35 Gerontologopedia 11PED-LOG-SD mgr Aleksandra Piechowska DN
09:40 11:15 Gerontologopedia 11PED-LOG-SD mgr Aleksandra Piechowska DN
09:45 11:10 Wsparcie społeczne 21PSocjalna-SP dr Anna Korlak-Łukasiewicz DP
11:35 13:00 Wsparcie społeczne 21PSocjalna-SP dr Anna Korlak-Łukasiewicz DP
13:15 14:45 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer D
15:00 16:30 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer D
17:40 19:10 Samorząd i polityka lokalna 21Polit-SP dr Beata Springer D
Środa
08:00 09:35 Pedagogika porównawcza 11PED-LOG-SD dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ DN
09:40 11:15 Język angielski 2 11PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka D
11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka D
13:15 14:40 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 12RzK-SP dr Andrzej Zygadło DP
13:15 14:50 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 11RzK-SP dr Andrzej Zygadło DN
15:00 17:15 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.1 mgr Jarosław Stefanowicz D
17:20 19:35 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.2 mgr Jarosław Stefanowicz D
Czwartek
09:45 11:10 Mediacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych 21PED-POWiP-SD dr Elżbieta Lipowicz DP
11:30 13:00 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz D
13:15 14:45 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz D
15:00 16:35 Pedeutologia z elementami tutoringu 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj DN
16:45 18:20 Pedeutologia z elementami tutoringu 11PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj DN
18:25 20:00 Pedeutologia z elementami tutoringu 12PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj DN
Sobota
08:00 10:15 Metodyka pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw wybranych kategorii 31PED-RESO-NP dr Monika Kaczmarczyk 2023-06-17
08:00 10:15 Pedagogika resocjalizacyjna 11PED-POWiP-ND dr Monika Kaczmarczyk 2023-06-03
08:00 10:15 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-NP dr Anna Korlak-Łukasiewicz 2023-04-15
08:00 10:15 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-NP dr Anna Korlak-Łukasiewicz 2023-05-20
10:30 12:45 Metodyka pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw wybranych kategorii 31PED-RESO-NP dr Monika Kaczmarczyk 2023-06-03
10:30 12:45 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-NP dr Anna Korlak-Łukasiewicz 2023-04-15; 2023-05-20
13:00 15:15 Pedagogika seksualna 21PED-POWiP-NP mgr Alicja Kozakiewicz 2023-04-15
13:00 15:15 Trening stylu pracy w resocjalizacji i terapii 21PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk 2023-06-03
15:30 17:45 Metodyka resocjalizacji i profilaktyki w środowisku zamkniętym 21PED-RzPK-NP dr Monika Kaczmarczyk 2023-06-03
15:30 17:45 Pedagogika seksualna 21PED-LOG-NP; 21PED-RzPK-NP mgr Alicja Kozakiewicz 2023-04-15
Niedziela
08:00 10:15 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-NP dr Anna Korlak-Łukasiewicz 2023-06-04
08:00 10:15 Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną 21PED-RzPK-NP dr Magdalena Zdaniewicz 2023-05-21
13:00 15:15 Diagnoza pedagogiczna 21PED-POWiP-NP dr Magdalena Zdaniewicz 2023-05-21
13:00 15:15 Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną 21PED-RzPK-NP dr Magdalena Zdaniewicz 2023-05-14
15:30 17:45 Diagnoza pedagogiczna 21PED-POWiP-NP dr Magdalena Zdaniewicz 2023-05-21
15:30 17:45 Granice tolerancji wobec zachowań patologicznych i przestępczych 31PED-RESO-NP dr Magdalena Zdaniewicz 2023-05-14
18:00 20:15 Diagnoza pedagogiczna 21PED-POWiP-NP dr Magdalena Zdaniewicz 2023-05-14
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-04-03 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2023-04-03 Po 13:15 14:45 Język angielski III 21PPiW-JMS mgr Marzena Lachowicz
2023-04-03 Po 16:50 18:15 Teoria służb specjalnych 11Polit-SP dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ
2023-04-03 Po 18:35 20:00 Polska i obcojęzyczna terminologia służb specjalnych 11Polit-SP dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ
2023-04-04 Wt 08:00 09:35 Gerontologopedia 11PED-LOG-SD mgr Aleksandra Piechowska
2023-04-04 Wt 09:40 11:15 Gerontologopedia 11PED-LOG-SD mgr Aleksandra Piechowska
2023-04-04 Wt 13:15 14:45 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-04-04 Wt 15:00 16:30 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-04-04 Wt 17:40 19:10 Samorząd i polityka lokalna 21Polit-SP dr Beata Springer
2023-04-05 Śr 08:00 09:35 Pedagogika porównawcza 11PED-LOG-SD dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
2023-04-05 Śr 09:40 11:15 Język angielski 2 11PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-05 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-05 Śr 13:15 14:50 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 11RzK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-04-05 Śr 15:00 17:15 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.1 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-04-05 Śr 17:20 19:35 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.2 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-04-12 Śr 09:40 11:15 Język angielski 2 11PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-12 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-12 Śr 13:15 14:40 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 12RzK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-04-12 Śr 15:00 17:15 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.1 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-04-12 Śr 17:20 19:35 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.2 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-04-13 Cz 09:45 11:10 Mediacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych 21PED-POWiP-SD dr Elżbieta Lipowicz
2023-04-13 Cz 11:30 13:00 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-04-13 Cz 13:15 14:45 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-04-15 So 08:00 10:15 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-NP dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-04-15 So 10:30 12:45 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-NP dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-04-15 So 13:00 15:15 Pedagogika seksualna 21PED-POWiP-NP mgr Alicja Kozakiewicz
2023-04-15 So 15:30 17:45 Pedagogika seksualna 21PED-LOG-NP; 21PED-RzPK-NP mgr Alicja Kozakiewicz
2023-04-17 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2023-04-17 Po 13:15 14:45 Język angielski III 21PPiW-JMS mgr Marzena Lachowicz
2023-04-17 Po 16:50 18:15 Teoria służb specjalnych 11Polit-SP dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ
2023-04-17 Po 18:35 20:00 Polska i obcojęzyczna terminologia służb specjalnych 11Polit-SP dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ
2023-04-18 Wt 08:00 09:35 Gerontologopedia 11PED-LOG-SD mgr Aleksandra Piechowska
2023-04-18 Wt 09:40 11:15 Gerontologopedia 11PED-LOG-SD mgr Aleksandra Piechowska
2023-04-18 Wt 13:15 14:45 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-04-18 Wt 15:00 16:30 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-04-18 Wt 17:40 19:10 Samorząd i polityka lokalna 21Polit-SP dr Beata Springer
2023-04-19 Śr 08:00 09:35 Pedagogika porównawcza 11PED-LOG-SD dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
2023-04-19 Śr 09:40 11:15 Język angielski 2 11PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-19 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-19 Śr 13:15 14:50 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 11RzK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-04-19 Śr 15:00 17:15 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.1 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-04-19 Śr 17:20 19:35 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.2 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-04-20 Cz 11:30 13:00 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-04-20 Cz 13:15 14:45 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-04-20 Cz 15:00 16:35 Pedeutologia z elementami tutoringu 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj
2023-04-20 Cz 16:45 18:20 Pedeutologia z elementami tutoringu 11PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj
2023-04-20 Cz 18:25 20:00 Pedeutologia z elementami tutoringu 12PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj
2023-04-24 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2023-04-24 Po 11:30 13:00 Język angielski III 21PPiW-JMS mgr Marzena Lachowicz
2023-04-25 Wt 08:00 09:25 Instytucje pomocy społecznej 21PED-PSiS-SD dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-04-25 Wt 09:45 11:10 Wsparcie społeczne 21PSocjalna-SP dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-04-25 Wt 11:35 13:00 Wsparcie społeczne 21PSocjalna-SP dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-04-25 Wt 13:15 14:45 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-04-25 Wt 15:00 16:30 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-04-25 Wt 17:40 19:10 Samorząd i polityka lokalna 21Polit-SP dr Beata Springer
2023-04-26 Śr 09:40 11:15 Język angielski 2 11PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-26 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-26 Śr 13:15 14:40 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 12RzK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-04-26 Śr 15:00 17:15 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.1 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-04-26 Śr 17:20 19:35 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.2 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-04-27 Cz 09:45 11:10 Mediacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych 21PED-POWiP-SD dr Elżbieta Lipowicz
2023-04-27 Cz 11:30 13:00 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-04-27 Cz 13:15 14:45 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-05-08 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2023-05-08 Po 13:15 14:45 Język angielski III 21PPiW-JMS mgr Marzena Lachowicz
2023-05-09 Wt 08:00 09:35 Gerontologopedia 11PED-LOG-SD mgr Aleksandra Piechowska
2023-05-09 Wt 09:40 11:15 Gerontologopedia 11PED-LOG-SD mgr Aleksandra Piechowska
2023-05-09 Wt 13:15 14:45 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-05-09 Wt 15:00 16:30 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-05-09 Wt 17:40 19:10 Samorząd i polityka lokalna 21Polit-SP dr Beata Springer
2023-05-10 Śr 08:00 09:35 Pedagogika porównawcza 11PED-LOG-SD dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
2023-05-10 Śr 09:40 11:15 Język angielski 2 11PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-10 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-10 Śr 13:15 14:50 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 11RzK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-05-10 Śr 15:00 17:15 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.1 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-05-10 Śr 17:20 19:35 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.2 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-05-11 Cz 11:30 13:00 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-05-11 Cz 13:15 14:45 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-05-11 Cz 15:00 16:35 Pedeutologia z elementami tutoringu 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj
2023-05-11 Cz 16:45 18:20 Pedeutologia z elementami tutoringu 11PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj
2023-05-11 Cz 18:25 20:00 Pedeutologia z elementami tutoringu 12PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj
2023-05-14 Ni 13:00 15:15 Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną 21PED-RzPK-NP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-05-14 Ni 15:30 17:45 Granice tolerancji wobec zachowań patologicznych i przestępczych 31PED-RESO-NP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-05-14 Ni 18:00 20:15 Diagnoza pedagogiczna 21PED-POWiP-NP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-05-15 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2023-05-15 Po 11:30 13:00 Język angielski III 21PPiW-JMS mgr Marzena Lachowicz
2023-05-16 Wt 08:00 09:25 Instytucje pomocy społecznej 21PED-PSiS-SD dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-05-16 Wt 09:45 11:10 Wsparcie społeczne 21PSocjalna-SP dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-05-16 Wt 11:35 13:00 Wsparcie społeczne 21PSocjalna-SP dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-05-16 Wt 13:15 14:45 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-05-16 Wt 15:00 16:30 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-05-16 Wt 17:40 19:10 Samorząd i polityka lokalna 21Polit-SP dr Beata Springer
2023-05-17 Śr 09:40 11:15 Język angielski 2 11PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-17 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-17 Śr 13:15 14:40 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 12RzK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-05-17 Śr 15:00 17:15 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.1 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-05-17 Śr 17:20 19:35 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.2 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-05-18 Cz 09:45 11:10 Mediacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych 21PED-POWiP-SD dr Elżbieta Lipowicz
2023-05-18 Cz 11:30 13:00 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-05-18 Cz 13:15 14:45 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-05-20 So 08:00 10:15 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-NP dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-05-20 So 10:30 12:45 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-NP dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-05-21 Ni 08:00 10:15 Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną 21PED-RzPK-NP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-05-21 Ni 13:00 15:15 Diagnoza pedagogiczna 21PED-POWiP-NP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-05-21 Ni 15:30 17:45 Diagnoza pedagogiczna 21PED-POWiP-NP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-05-22 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2023-05-22 Po 13:15 14:45 Język angielski III 21PPiW-JMS mgr Marzena Lachowicz
2023-05-23 Wt 08:00 09:35 Gerontologopedia 11PED-LOG-SD mgr Aleksandra Piechowska
2023-05-23 Wt 09:40 11:15 Gerontologopedia 11PED-LOG-SD mgr Aleksandra Piechowska
2023-05-23 Wt 13:15 14:45 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-05-23 Wt 15:00 16:30 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-05-23 Wt 17:40 19:10 Samorząd i polityka lokalna 21Polit-SP dr Beata Springer
2023-05-24 Śr 08:00 09:35 Pedagogika porównawcza 11PED-LOG-SD dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
2023-05-24 Śr 09:40 11:15 Język angielski 2 11PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-24 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-24 Śr 13:15 14:50 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 11RzK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-05-24 Śr 15:00 17:15 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.1 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-05-24 Śr 17:20 19:35 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.2 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-05-25 Cz 11:30 13:00 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-05-25 Cz 13:15 14:45 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-05-25 Cz 15:00 16:35 Pedeutologia z elementami tutoringu 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj
2023-05-25 Cz 16:45 18:20 Pedeutologia z elementami tutoringu 11PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj
2023-05-25 Cz 18:25 20:00 Pedeutologia z elementami tutoringu 12PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj
2023-05-29 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2023-05-29 Po 11:30 13:00 Język angielski III 21PPiW-JMS mgr Marzena Lachowicz
2023-05-30 Wt 08:00 09:25 Instytucje pomocy społecznej 21PED-PSiS-SD dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-05-30 Wt 09:45 11:10 Wsparcie społeczne 21PSocjalna-SP dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-05-30 Wt 11:35 13:00 Wsparcie społeczne 21PSocjalna-SP dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-05-30 Wt 13:15 14:45 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-05-30 Wt 15:00 16:30 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-05-30 Wt 17:40 19:10 Samorząd i polityka lokalna 21Polit-SP dr Beata Springer
2023-05-31 Śr 09:40 11:15 Język angielski 2 11PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-31 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-31 Śr 13:15 14:40 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 12RzK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-05-31 Śr 15:00 17:15 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.1 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-05-31 Śr 17:20 19:35 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.2 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-06-01 Cz 09:45 11:10 Mediacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych 21PED-POWiP-SD dr Elżbieta Lipowicz
2023-06-01 Cz 11:30 13:00 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-06-01 Cz 13:15 14:45 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-06-03 So 08:00 10:15 Pedagogika resocjalizacyjna 11PED-POWiP-ND dr Monika Kaczmarczyk
2023-06-03 So 10:30 12:45 Metodyka pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw wybranych kategorii 31PED-RESO-NP dr Monika Kaczmarczyk
2023-06-03 So 13:00 15:15 Trening stylu pracy w resocjalizacji i terapii 21PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk
2023-06-03 So 15:30 17:45 Metodyka resocjalizacji i profilaktyki w środowisku zamkniętym 21PED-RzPK-NP dr Monika Kaczmarczyk
2023-06-04 Ni 08:00 10:15 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-NP dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-06-05 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2023-06-05 Po 13:15 14:45 Język angielski III 21PPiW-JMS mgr Marzena Lachowicz
2023-06-06 Wt 08:00 09:35 Gerontologopedia 11PED-LOG-SD mgr Aleksandra Piechowska
2023-06-06 Wt 09:40 11:15 Gerontologopedia 11PED-LOG-SD mgr Aleksandra Piechowska
2023-06-06 Wt 13:15 14:45 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-06-06 Wt 15:00 16:30 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-06-06 Wt 17:40 19:10 Samorząd i polityka lokalna 21Polit-SP dr Beata Springer
2023-06-07 Śr 11:30 13:00 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-06-07 Śr 13:15 14:45 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-06-07 Śr 15:00 16:35 Pedeutologia z elementami tutoringu 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj
2023-06-07 Śr 16:45 18:20 Pedeutologia z elementami tutoringu 11PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj
2023-06-07 Śr 18:25 20:00 Pedeutologia z elementami tutoringu 12PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj
2023-06-12 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2023-06-12 Po 11:30 13:00 Język angielski III 21PPiW-JMS mgr Marzena Lachowicz
2023-06-13 Wt 08:00 09:25 Instytucje pomocy społecznej 21PED-PSiS-SD dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-06-13 Wt 09:45 11:10 Wsparcie społeczne 21PSocjalna-SP dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-06-13 Wt 11:35 13:00 Wsparcie społeczne 21PSocjalna-SP dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-06-13 Wt 13:15 14:45 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-06-13 Wt 15:00 16:30 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-06-13 Wt 17:40 19:10 Samorząd i polityka lokalna 21Polit-SP dr Beata Springer
2023-06-14 Śr 09:40 11:15 Język angielski 2 11PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-06-14 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-06-14 Śr 13:15 14:40 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 12RzK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-06-14 Śr 15:00 17:15 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.1 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-06-14 Śr 17:20 19:35 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.2 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-06-15 Cz 09:45 11:10 Mediacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych 21PED-POWiP-SD dr Elżbieta Lipowicz
2023-06-15 Cz 11:30 13:00 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-06-15 Cz 13:15 14:45 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-06-17 So 08:00 10:15 Metodyka pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw wybranych kategorii 31PED-RESO-NP dr Monika Kaczmarczyk
2023-06-19 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2023-06-19 Po 11:30 13:00 Język angielski III 21PPiW-JMS mgr Marzena Lachowicz
2023-06-19 Po 16:50 18:15 Teoria służb specjalnych 11Polit-SP dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ
2023-06-19 Po 18:35 20:00 Polska i obcojęzyczna terminologia służb specjalnych 11Polit-SP dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ
2023-06-20 Wt 08:00 09:25 Instytucje pomocy społecznej 21PED-PSiS-SD dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-06-20 Wt 09:45 11:10 Wsparcie społeczne 21PSocjalna-SP dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-06-20 Wt 11:35 13:00 Wsparcie społeczne 21PSocjalna-SP dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-06-20 Wt 13:15 14:45 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-06-20 Wt 15:00 16:30 Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce 11Polit-SP dr Beata Springer
2023-06-20 Wt 17:40 19:10 Samorząd i polityka lokalna 21Polit-SP dr Beata Springer
2023-06-21 Śr 08:00 09:35 Pedagogika porównawcza 11PED-LOG-SD dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
2023-06-21 Śr 09:40 11:15 Język angielski 2 11PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-06-21 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-06-21 Śr 13:15 14:50 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 11RzK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-06-21 Śr 15:00 17:15 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.1 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-06-21 Śr 17:20 19:35 Metodyka terapii uzależnień 13RzK-SP/lab.2 mgr Jarosław Stefanowicz
2023-06-22 Cz 11:30 13:00 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-06-22 Cz 13:15 14:45 Metodyka pracy socjalnej 21PSocjalna-SP dr Elżbieta Lipowicz
2023-06-22 Cz 15:00 16:35 Pedeutologia z elementami tutoringu 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj
2023-06-22 Cz 16:45 18:20 Pedeutologia z elementami tutoringu 11PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj
2023-06-22 Cz 18:25 20:00 Pedeutologia z elementami tutoringu 12PPiW-JMS dr Marcin Szumigraj