Plan zajęć

205 A-29

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 20

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć