Rezerwacje

223 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 36

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Sobota
09:15 13:00 Rezerwacja R  dr Krystyna Białek 09-11-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.