Plan zajęć

dr Robert Wysocki

Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

r.wysocki@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć