Rezerwacje

114 A-12

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 26

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji