Plan zajęć

111 A-2

sala wykładowa; liczba miejsc: 36

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:15 10:45 Teoria obwodów II W21E-SP prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev D//
11:00 11:45 Teoria obwodów II Ć21E-SP prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev D//
12:15 13:45 Technika wysokich napięć W21E-SP dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ D//
14:15 15:45 Teoria pola elektromagnetycznego W21E-SP dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ D//
16:55 20:05 REZERWACJA I    D//
Wtorek
07:30 09:00 Historia techniki W21AiR-SD (luty 2017); 21E-SD (luty 2017); 21INF-IK-SD; 22INF-ISI-SD dr Hanna Kurowska DN//
07:35 09:00 Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux W21AiR-SP dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ DP//
09:15 10:45 Fizyka dla inżynierów W11AiR-SP; 12AiR-SP prof. dr hab. Roman Gielerak D//
11:15 12:45 Zaawansowane technologie E-biznesowe W11E-B-SP dr inż. Tomasz Gratkowski D//
13:15 14:45 Podstawy analityki biznesowej W11E-B-SP prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński D//
15:15 16:45 Metody probabilistyczne Ć12INF-SP prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński D//
16:55 20:05 REZERWACJA I    D//
Środa
07:30 09:00 Podstawy robotyki W21AiR-SP dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ D//
09:15 10:40 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem W11AiR-SP; 12AiR-SP dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ DP//
11:15 12:45 Metody analizy danych W11E-SP prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński D//
13:15 14:45 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów W21AiR-SP dr inż. Mirosław Kozioł D//
Czwartek
07:30 09:00 Fizyka Ć13INF-SP dr Stefan Jerzyniak D//
09:15 10:45 Fizyka Ć15INF-SP dr Stefan Jerzyniak D//
11:15 12:45 Fizyka Ć14INF-SP dr Stefan Jerzyniak D//
13:15 14:45 Podstawy elektrotechniki Ć11E-SP dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ D//
15:30 16:55 Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących W31INF-SP dr inż. Leszek Furmankiewicz DI//
17:00 18:25 REZERWACJA I    D//
18:35 20:05 REZERWACJA I    D//
Piątek
07:30 20:05 REZERWACJA I    13-06-2018; //
09:15 10:40 Zarządzanie biurem wsparcia IT W31E-B-SP dr inż. Łukasz Sobolewski DI//
11:15 12:45 Podstawy systemów dyskretnych Ć12INF-SP prof. dr hab. Roman Gielerak D//
15:15 16:50 REZERWACJA I    D//
16:55 18:30 REZERWACJA I    D//
18:35 20:05 REZERWACJA I    D//
Sobota
10:00 12:00 Podstawy elektroniki i energoelektroniki I E21E-NP dr inż. Piotr Mróz 24-02-2018; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.