Rezerwacje

104 A-41

sala wykładowa; liczba miejsc: 126

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Wtorek
09:00 12:00 Przygotowanie do aplikacji adwokackiej III E51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM dr Piotr Kapusta 18-06-2019; //
09:00 12:00 Przygotowanie do aplikacji adwokackiej III - egzamin poprawkowy E51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM dr Piotr Kapusta 25-06-2019; //
Środa
09:00 12:00 Przygotowanie do aplikacji radcowskiej III E51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM dr Piotr Kapusta 19-06-2019; //
14:00 15:30 Prawo konstytucyjne E11PR-SM; 12PR-SM; 13PR-SM; 14PR-SM; 15PR-SM dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ 26-06-2019; //
16:00 16:55 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II E31PR-SM; 32PR-SM; 33PR-SM; 34PR-SM; 35PR-SM dr Rafał Bucholski 26-06-2019; //
16:00 16:55 Postępowanie sądowo-administracyjne E11ADM-SP-SD dr Rafał Bucholski 26-06-2019; //
17:00 18:00 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II E31PR-NM dr Rafał Bucholski 26-06-2019; //
Czwartek
08:00 16:00 REZERWACJA R  dr Justyna Michalska 05-09-2019; //
17:30 21:00 REZERWACJA R  dr Robert Wysocki 27-06-2019; //
Piątek
09:00 12:00 Przygotowanie do aplikacji radcowskiej III - egzamin poprawkowy E51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM dr Piotr Kapusta 28-06-2019; //
Sobota
09:00 10:30 Historia prawa polskiego E11PR-NM dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ 29-06-2019; //
09:00 11:00 Postępowanie nieprocesowe E31PR-NM dr Magdalena Wasylkowska-Michór 22-06-2019; //
12:00 14:00 Prawo cywilne z umowami w administracji E11ADM-NP; 12ADM-NP dr Magdalena Wasylkowska-Michór 22-06-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.