Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę B

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr inż. Wojciech Babirecki Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. Uczelni Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. Paweł Bachman Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
lek. Jacek Bachorski Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych
mgr Ireneusz Baczyński Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
mgr inż. arch. Konrad Bajor Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr Daria Baksalary Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Teorii Gier i Ekonomii Matematycznej
dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej
dr Iwona Banach Instytut Pedagogiki Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
prof. dr hab. n. med. Maciej Banach Instytut Nauk Medycznych Klinika Kardiologii
dr n. med. Paulina Banach Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
mgr Ewa Banasiak-Macherska Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr Michał Banaszak Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Kamil Banaszewski Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Kamil Banaszewski Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr inż. Dominika Bandelak-Rosłonkiewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
lek. med. Katarzyna Bandrowska Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
mgr Małgorzata Bandrowska Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Katarzyna Bandyga Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Barbara Bańda Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr Sławomir Piotr Baranowski Instytut Psychologii Zakład Psychologii Społecznej i Komunikacji
mgr Urszula Barczyszyn Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr Maciej Bardelas Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Beata Barnowska Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych
dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ Wydział Mechaniczny (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Makroekonomii i Finansów
dr Piotr Bartelik Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr inż. Halina Bartkiewicz Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Beata Bartkowiak Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Edyta Bartkowiak Instytut Pedagogiki Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
mgr Rafał Bartos Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Katarzyna Bartosiak Instytut Filozofii Instytut Filozofii
prof. dr hab. inż. Josef Basl Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Rahul Basu Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Dorota Bazuń Instytut Socjologii Instytut Socjologii
mgr Karolina Bazydło - Stodolna Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr inż. Grzegorz Bazydło Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
inż. Aleksander Bączyk Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr Jolanta Bąk Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
lek. med. Michał Bąk Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
mgr Cezary Bednarczyk Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Tomasz Belica Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
prof. dr hab. Leszek Belzyt Instytut Historii Instytut Historii
mgr Monika Bendyk-Wasilewska Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr hab. Krzysztof Benyskiewicz, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
mgr Agnieszka Bereś Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr Albert Bezdziczek Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr Kacper Będkowski Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
prof. dr hab. inż. Romuald Będziński Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Gopal Bhatta, prof. UZ Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
mgr Anna Białas Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
mgr Maciej Białorudzki Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
dr Grażyna Biczysko Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr inż. Jacek Bieganowski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
lek. med. Wojciech Biegański Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej
mgr Ewa Bielecka Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Jerzy Bielerzewski Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr Barbara Bielinis-Kopeć Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Nel Bielniak Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Jakub Bilski Instytut Matematyki Pracownia Zastosowań Matematyki
dr Zbigniew Binek Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr hab. Wojciech Birek Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Jakub Bis Instytut Ekonomii i Finansów Instytut Ekonomii i Finansów
mgr Tomasz Biskup Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr hab. Marek Biszczanik, prof. UZ Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
lek. med. Irena Blewońska Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
dr inż. Paweł Błażejewski Instytut Budownictwa Zakład Konstrukcji Budowlanych
prof. dr hab. n. med. Wojciech Błogowski Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych
prof. dr hab. Andrzej Bobrowski Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
lek. Wojciech Bocianiak Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Justyna Bogusław Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr Dżamila Bogusławska Instytut Nauk Biologicznych Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bohm Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Jacek Bojarski, prof. UZ Instytut Matematyki Pracownia Zastosowań Matematyki
dr n. biol. Ewa Bok Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej
mgr Przemysław Bomski Uniwersytet Zielonogórski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr Iwona Bonikowska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Sylwia Bonin Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
prof. zw. dr hab. Stanisław Borawski Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Katarzyna Borek Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Iwona Borowczak Wydział Fizyki i Astronomii (Ż) Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
dr Paulina Borowczyk Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Marzanna Borowiecka Instytut Matematyki Sekretariat Instytutu Matematyki
dr Marta Borowiecka-Olszewska Instytut Matematyki Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki Instytut Matematyki Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr hab. inż. Piotr Borowiecki, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Hanna Bortnowska Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
mgr Ewelina Borucka Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr Jarosław Boruszewski Instytut Filozofii Instytut Filozofii
prof. dr hab. Grażyna Borys Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
prof. dr hab. Tadeusz Borys Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
mgr inż. arch. Wiktor Bosowski Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bręborowicz Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
mgr Piotr Bromber Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Makroekonomii i Finansów
mgr Marta Bródka Instytut Nauk Medycznych Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
prof. dr hab. n. med. Mirosław Brykczyński Instytut Nauk Medycznych Klinika Kardiochirurgii
dr Wolfgang Brylla Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, prof. UZ Instytut Nauk Medycznych Katedra Hematologii
mgr Beata Brzozowska Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr Rafał Bucholski Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr inż. Mariusz Buciakowski Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. n. med. Joanna Budna-Tukan, prof. UZ Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr n. med. Jan Budzianowski Instytut Nauk Medycznych Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii
dr Łukasz Budzicz Instytut Psychologii Zakład Psychologii Poznawczej
prof. zw. dr hab. Marian Bugajski Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
lek. Natalia Bujko-Wasiak Instytut Nauk Medycznych Katedra Hematologii
mgr Beata Burchardt Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
prof. dr hab. Bogumiła Burda Instytut Historii Instytut Historii
dr Ewa Burda Instytut Nauk Biologicznych Ptasi Azyl
dr n. med. Bartosz Bychowiec Instytut Fizyki Instytut Fizyki
prof. dr hab. inż. Adam Bydałek Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ Instytut Filozofii Instytut Filozofii
lek. med. Jacek Bywalec Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych