Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę J

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr inż. Janusz Jabłoński Instytut Matematyki Zakład Zastosowań Informatyki
dr hab. Romuald Jabłoński, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Piotr Jachimowicz Instytut Fizyki Instytut Fizyki
lek. med. Agnieszka Jackiewicz Instytut Nauk Medycznych Klinika Kardiologii
mgr inż. Maciej Jackowski Instytut Pedagogiki Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
mgr inż. Marek Jakimowicz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr inż. Anita Jakubaszek Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Edward Jakubowski Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Polityki Regionalnej
dr inż. Julian Jakubowski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
doc. dr inż. Julian Jakubowski Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny
dr hab. n. med. Aleksander Jamsheer Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Łukasz Janeczek Instytut Historii Instytut Historii
mgr Mamert Janion Uniwersytet Zielonogórski Biuro Promocji
dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ Instytut Psychologii Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
dr Daria Janiszewska-Sieńko Instytut Historii Instytut Historii
dr n. med. Anna Jankowska Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
mgr Michał Jankowski Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
mgr inż. Robert Janowski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. Radosław Januchowski, prof. UZ Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr Alicja Janusz Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
mgr Hanna Januszek Instytut Psychologii Instytut Psychologii
mgr Adriana Januszko Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr hab. Justyna Jarczyk, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Równań Funkcyjnych
prof. dr hab. Witold Jarczyk Instytut Matematyki Zakład Równań Funkcyjnych
dr n. med. Paweł Jarmużek, prof. UZ Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
mgr Joanna Jaros Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Przemysław Jarosz Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr Katarzyna Jarowicz Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr inż. Marzena Jasiewicz Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr n. biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr n. med. Miłosz Jasiński Instytut Nauk Medycznych Katedra Urologii i Onkologii Urologicznej
dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr Elżbieta Jastrzębska Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
prof. zw. dr hab. Tomasz Jaworski Instytut Historii Instytut Historii
dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
prof. dr hab. Leszek Jerzak Instytut Nauk Biologicznych Katedra Ochrony Przyrody
dr Stefan Jerzyniak Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr Jarosław Jeschke Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
lek. med. Paweł Jesionowski Instytut Nauk Medycznych Klinika Kardiologii
dr Katarzyna Jesse-Józefczyk Instytut Matematyki Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
mgr Lucyna Jęczała Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Jacek Jędryczkowski Instytut Pedagogiki Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
dr Janina Jędrzejczak-Gas Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr inż. Zygmunt Jocz Wydział Mechaniczny (Ż) Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
dr Ewa Johnsson Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
lek. Krystian Jośko Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr inż. arch. Justyna Juchimiuk Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. Paweł Jurczak Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
prof. dr hab. inż. Mieczysław Jurczyk Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Magdalena Jurewicz-Nowak Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr n. med. Szymon Jurga Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
mgr Piotr Jurkiewicz Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
dr inż. Barbara Jurkowska Instytut Ekonomii i Finansów Instytut Ekonomii i Finansów
dr Andrzej Jurkowski Instytut Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
dr inż. Artur Juszczyk Instytut Budownictwa Zakład Dróg, Mostów i Kolei
dr Konrad Juściński Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr Konrad Juściński Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych