Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę T

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr inż. Tadeusz Tabaczniuk Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr Andrzej Tatara Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr hab. Józef Tatarczuk Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
mgr Szymon Teluk Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Edward Tertel Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Khoushnaw Tillo Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr Andrey Timokhin, prof. UZ Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Anna Timoszyk Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
prof. dr hab. inż. Larysa Titarenko Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Jacek Tkacz Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
lek. Agnieszka Toczek-Wasiak Instytut Nauk Medycznych Katedra Medycyny Paliatywnej
mgr Marzena Tomasik Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Marek Tomaszewski Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr inż. Natalia Tomaś Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr Mateusz Tomczyk Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
mgr Sylwia Tomińska - Rzepka Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Elwira Topolnicka Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Resocjalizacji
dr n. med. Iwona Towpik Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych
lek. Paweł Tracewski Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
prof. dr hab. Bogdan Trocha Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
lek. Marta Trosiak Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr Paweł Truszkiewicz Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr Wiktor Trybka Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
lek. Ewelina Trybulska Instytut Nauk Medycznych Katedra Hematologii
mgr inż. Inga Trześniewska Uniwersytet Zielonogórski Dział BHP
dr hab. Beata Trzop, prof. UZ Instytut Socjologii Instytut Socjologii
prof. dr hab. Andrzej Tuchowski Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
dr Katarzyna Turonek-Ostrowska Uniwersytet Zielonogórski Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
mgr Elżbieta Turowska Instytut Matematyki Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr Tomasz Turowski Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr Elżbieta Turska Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
dr Marianna Tyczewska Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
mgr Agnieszka Tyczyńska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Arkadiusz Tyda Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr n. med. Anna Tylutka Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
mgr Rafał Tyrka Wydział Mechaniczny (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy