Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę T

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr inż. Tadeusz Tabaczniuk Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
mgr Waldemar Taborski Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr Andrzej Tatara Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr n. med. Joanna Teler Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
mgr Szymon Teluk Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Edward Tertel Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Khoushnaw Tillo Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr Andrey Timokhin, prof. UZ Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Anna Timoszyk Instytut Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
prof. dr hab. inż. Larysa Titarenko Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Jacek Tkacz Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
lek. Agnieszka Toczek-Wasiak Instytut Nauk Medycznych Katedra Medycyny Paliatywnej
dr Marek Tomaszewski Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Resocjalizacji
dr n. med. Iwona Towpik Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
dr n. med. Edward Tracewski Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr Anh Duc Tran Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
prof. dr hab. Bogdan Trocha Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
lek. Marta Trosiak Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr Paweł Truszkiewicz Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr Wiktor Trybka Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
lek. Ewelina Trybulska Instytut Nauk Medycznych Katedra Hematologii
dr Adam Trybus Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr hab. Beata Trzop, prof. UZ Instytut Socjologii Instytut Socjologii
prof. dr hab. Andrzej Tuchowski Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr Maria A. Tumińska Instytut Nauk Prawnych Instytut Nauk Prawnych
dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
mgr Marcin Turno Instytut Ekonomii i Finansów Instytut Ekonomii i Finansów
dr Tomasz Turowski Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr Elżbieta Turska Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
dr n. med. Marianna Tyczewska Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
mgr Agnieszka Tyczyńska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Arkadiusz Tyda Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr n. med. Anna Tylutka Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
mgr Rafał Tyrka Wydział Mechaniczny (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy