Plan zajęć

dr Marta Moczulska

Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

m.moczulska@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć