Plan zajęć

dr inż. Bogna Latacz

Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

b.latacz@wzs.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
12:00 13:00 Konsultacje   2022-01-24
Niedziela
11:20 14:50 Dietoprofilaktyka D30N 2022-01-23
zajęcia w Kalsku
12:00 15:45 Technologie fermentacyjne SP ENO-WIN I 3PK AS-54 2022-02-13
zajęcia w Kalsku
zajęcia w Kalsku
15:00 19:50 Dietoprofilaktyka D30N 105PK AS-54 2022-01-23
zajęcia w Kalsku
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-23 Ni 11:20 14:50 Dietoprofilaktyka D30N
zajęcia w Kalsku
2022-01-23 Ni 15:00 19:50 Dietoprofilaktyka D30N 105PK AS-54
zajęcia w Kalsku
2022-01-24 Po 12:00 13:00 Konsultacje  
2022-02-13 Ni 12:00 15:45 Technologie fermentacyjne SP ENO-WIN I 3PK AS-54
zajęcia w Kalsku
zajęcia w Kalsku