Plan zajęć

dr inż. Monika Ratajczak

Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

m.ratajczak@iimb.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
07:30 09:00 Biomechanika stosowana i ergonomia 1 FIZ-JMS 22/23 B112 A-11 2023-05-09; 2023-05-16
09:15 10:45 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP/A H222 A-10 2023-04-18; 2023-04-25; 2023-05-09; 2023-05-16; 2023-05-23; 2023-05-30; 2023-06-06; 2023-06-13; 2023-06-20
11:00 12:30 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP B419 A-11 2023-04-18; 2023-04-25; 2023-05-09; 2023-05-16; 2023-05-23; 2023-05-30; 2023-06-06; 2023-06-13; 2023-06-20
12:45 14:15 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP B419 A-11 2023-04-18; 2023-04-25; 2023-05-09; 2023-05-16; 2023-05-23; 2023-05-30; 2023-06-06; 2023-06-13; 2023-06-20
14:30 16:00 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP H222 A-10 2023-04-18; 2023-04-25; 2023-05-09; 2023-05-16; 2023-05-23; 2023-05-30; 2023-06-06; 2023-06-13; 2023-06-20
Środa
08:05 09:30 Biomechanika stosowana i ergonomia 1 FIZ-JMS 22/23/ćwA B002 A-11 2023-04-19; 2023-05-10; 2023-05-17; 2023-05-24; 2023-05-31
10:45 12:30 Seminarium Instytutu IMiB   D
13:30 15:00 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11 2023-04-19; 2023-04-26; 2023-05-10; 2023-05-17; 2023-05-24; 2023-05-31; 2023-06-14; 2023-06-21
zmiana na prośbę prowadzącego
15:15 16:45 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H130 A-10 2023-04-19; 2023-04-26; 2023-05-10; 2023-05-17; 2023-05-24; 2023-05-31; 2023-06-14; 2023-06-21
zmiana na prośbę prowadzącego
Czwartek
07:30 09:00 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H222 A-10 2023-06-15
zajęcia z 22.03.2023
07:30 09:00 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H222 A-10 2023-06-22
zajęcia z 05.04.2023
07:30 09:00 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP/A H222 A-10 2023-05-11
zajęcia z 21.03.2023
07:30 09:00 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP/A H222 A-10 2023-05-18
zajęcia z 28.03.2023
07:30 09:00 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP/A H222 A-10 2023-06-01
zajęcia z 04.04.2023
08:30 10:55 REZERWACJA   H222 A-10 2023-03-30; 2023-04-27; 2023-05-25
09:15 10:45 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP H222 A-10 2023-05-11
zajęcia z 21.03.2023
09:15 10:45 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP H222 A-10 2023-05-18
09:15 10:45 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP H222 A-10 2023-06-01
zajęcia z 04.04.2023
09:15 10:45 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H222 A-10 2023-06-15
zajęcia z 29.03.2023
09:15 10:45 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H222 A-10 2023-06-22
zajęcia z 12.04.2023
11:00 12:30 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP B419 A-11 2023-05-11
zajęcia z 21.03.2023
11:00 12:30 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP B419 A-11 2023-05-18
zajęcia z 28.03.2023
11:00 12:30 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP B419 A-11 2023-06-01
zajęcia z 04.04.2023
11:00 12:30 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11 2023-06-15
zajęcia z 22.03.2023
11:00 12:30 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11 2023-06-22
zajęcia z 05.04.2023
12:45 14:15 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP B419 A-11 2023-05-11
zajęcia z 21.03.2023
12:45 14:15 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP B419 A-11 2023-05-18
zajęcia z 28.03.2023
12:45 14:15 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP B419 A-11 2023-06-01
zajęcia z 04.04.2023
12:45 14:15 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11 2023-06-15
zajęcia z 29.03.2023
12:45 14:15 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11 2023-06-22
zajęcia z 12.04.2023
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-03-22 Śr 10:45 12:30 Seminarium Instytutu IMiB  
2023-03-29 Śr 10:45 12:30 Seminarium Instytutu IMiB  
2023-03-30 Cz 08:30 10:55 REZERWACJA   H222 A-10
2023-04-05 Śr 10:45 12:30 Seminarium Instytutu IMiB  
2023-04-12 Śr 10:45 12:30 Seminarium Instytutu IMiB  
2023-04-18 Wt 09:15 10:45 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP/A H222 A-10
2023-04-18 Wt 11:00 12:30 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP B419 A-11
2023-04-18 Wt 12:45 14:15 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP B419 A-11
2023-04-18 Wt 14:30 16:00 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP H222 A-10
2023-04-19 Śr 08:05 09:30 Biomechanika stosowana i ergonomia 1 FIZ-JMS 22/23/ćwA B002 A-11
2023-04-19 Śr 10:45 12:30 Seminarium Instytutu IMiB  
2023-04-19 Śr 13:30 15:00 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11
zmiana na prośbę prowadzącego
2023-04-19 Śr 15:15 16:45 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H130 A-10
zmiana na prośbę prowadzącego
2023-04-25 Wt 09:15 10:45 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP/A H222 A-10
2023-04-25 Wt 11:00 12:30 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP B419 A-11
2023-04-25 Wt 12:45 14:15 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP B419 A-11
2023-04-25 Wt 14:30 16:00 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP H222 A-10
2023-04-26 Śr 10:45 12:30 Seminarium Instytutu IMiB  
2023-04-26 Śr 13:30 15:00 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11
zmiana na prośbę prowadzącego
2023-04-26 Śr 15:15 16:45 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H130 A-10
zmiana na prośbę prowadzącego
2023-04-27 Cz 08:30 10:55 REZERWACJA   H222 A-10
2023-05-09 Wt 07:30 09:00 Biomechanika stosowana i ergonomia 1 FIZ-JMS 22/23 B112 A-11
2023-05-09 Wt 09:15 10:45 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP/A H222 A-10
2023-05-09 Wt 11:00 12:30 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP B419 A-11
2023-05-09 Wt 12:45 14:15 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP B419 A-11
2023-05-09 Wt 14:30 16:00 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP H222 A-10
2023-05-10 Śr 08:05 09:30 Biomechanika stosowana i ergonomia 1 FIZ-JMS 22/23/ćwA B002 A-11
2023-05-10 Śr 10:45 12:30 Seminarium Instytutu IMiB  
2023-05-10 Śr 13:30 15:00 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11
zmiana na prośbę prowadzącego
2023-05-10 Śr 15:15 16:45 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H130 A-10
zmiana na prośbę prowadzącego
2023-05-11 Cz 07:30 09:00 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP/A H222 A-10
zajęcia z 21.03.2023
2023-05-11 Cz 09:15 10:45 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP H222 A-10
zajęcia z 21.03.2023
2023-05-11 Cz 11:00 12:30 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP B419 A-11
zajęcia z 21.03.2023
2023-05-11 Cz 12:45 14:15 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP B419 A-11
zajęcia z 21.03.2023
2023-05-16 Wt 07:30 09:00 Biomechanika stosowana i ergonomia 1 FIZ-JMS 22/23 B112 A-11
2023-05-16 Wt 09:15 10:45 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP/A H222 A-10
2023-05-16 Wt 11:00 12:30 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP B419 A-11
2023-05-16 Wt 12:45 14:15 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP B419 A-11
2023-05-16 Wt 14:30 16:00 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP H222 A-10
2023-05-17 Śr 08:05 09:30 Biomechanika stosowana i ergonomia 1 FIZ-JMS 22/23/ćwA B002 A-11
2023-05-17 Śr 10:45 12:30 Seminarium Instytutu IMiB  
2023-05-17 Śr 13:30 15:00 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11
zmiana na prośbę prowadzącego
2023-05-17 Śr 15:15 16:45 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H130 A-10
zmiana na prośbę prowadzącego
2023-05-18 Cz 07:30 09:00 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP/A H222 A-10
zajęcia z 28.03.2023
2023-05-18 Cz 09:15 10:45 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP H222 A-10
2023-05-18 Cz 11:00 12:30 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP B419 A-11
zajęcia z 28.03.2023
2023-05-18 Cz 12:45 14:15 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP B419 A-11
zajęcia z 28.03.2023
2023-05-23 Wt 09:15 10:45 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP/A H222 A-10
2023-05-23 Wt 11:00 12:30 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP B419 A-11
2023-05-23 Wt 12:45 14:15 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP B419 A-11
2023-05-23 Wt 14:30 16:00 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP H222 A-10
2023-05-24 Śr 08:05 09:30 Biomechanika stosowana i ergonomia 1 FIZ-JMS 22/23/ćwA B002 A-11
2023-05-24 Śr 10:45 12:30 Seminarium Instytutu IMiB  
2023-05-24 Śr 13:30 15:00 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11
zmiana na prośbę prowadzącego
2023-05-24 Śr 15:15 16:45 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H130 A-10
zmiana na prośbę prowadzącego
2023-05-25 Cz 08:30 10:55 REZERWACJA   H222 A-10
2023-05-30 Wt 09:15 10:45 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP/A H222 A-10
2023-05-30 Wt 11:00 12:30 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP B419 A-11
2023-05-30 Wt 12:45 14:15 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP B419 A-11
2023-05-30 Wt 14:30 16:00 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP H222 A-10
2023-05-31 Śr 08:05 09:30 Biomechanika stosowana i ergonomia 1 FIZ-JMS 22/23/ćwA B002 A-11
2023-05-31 Śr 10:45 12:30 Seminarium Instytutu IMiB  
2023-05-31 Śr 13:30 15:00 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11
zmiana na prośbę prowadzącego
2023-05-31 Śr 15:15 16:45 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H130 A-10
zmiana na prośbę prowadzącego
2023-06-01 Cz 07:30 09:00 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP/A H222 A-10
zajęcia z 04.04.2023
2023-06-01 Cz 09:15 10:45 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP H222 A-10
zajęcia z 04.04.2023
2023-06-01 Cz 11:00 12:30 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP B419 A-11
zajęcia z 04.04.2023
2023-06-01 Cz 12:45 14:15 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP B419 A-11
zajęcia z 04.04.2023
2023-06-06 Wt 09:15 10:45 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP/A H222 A-10
2023-06-06 Wt 11:00 12:30 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP B419 A-11
2023-06-06 Wt 12:45 14:15 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP B419 A-11
2023-06-06 Wt 14:30 16:00 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP H222 A-10
2023-06-13 Wt 09:15 10:45 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP/A H222 A-10
2023-06-13 Wt 11:00 12:30 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP B419 A-11
2023-06-13 Wt 12:45 14:15 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP B419 A-11
2023-06-13 Wt 14:30 16:00 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP H222 A-10
2023-06-14 Śr 10:45 12:30 Seminarium Instytutu IMiB  
2023-06-14 Śr 13:30 15:00 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11
zmiana na prośbę prowadzącego
2023-06-14 Śr 15:15 16:45 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H130 A-10
zmiana na prośbę prowadzącego
2023-06-15 Cz 07:30 09:00 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H222 A-10
zajęcia z 22.03.2023
2023-06-15 Cz 09:15 10:45 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H222 A-10
zajęcia z 29.03.2023
2023-06-15 Cz 11:00 12:30 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11
zajęcia z 22.03.2023
2023-06-15 Cz 12:45 14:15 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11
zajęcia z 29.03.2023
2023-06-20 Wt 09:15 10:45 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP/A H222 A-10
2023-06-20 Wt 11:00 12:30 Techniki obrazowania medycznego 31IB-SP B419 A-11
2023-06-20 Wt 12:45 14:15 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP B419 A-11
2023-06-20 Wt 14:30 16:00 Inżynieria rehabilitacji 31IB-SP H222 A-10
2023-06-21 Śr 10:45 12:30 Seminarium Instytutu IMiB  
2023-06-21 Śr 13:30 15:00 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11
zmiana na prośbę prowadzącego
2023-06-21 Śr 15:15 16:45 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H130 A-10
zmiana na prośbę prowadzącego
2023-06-22 Cz 07:30 09:00 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H222 A-10
zajęcia z 05.04.2023
2023-06-22 Cz 09:15 10:45 Grafika komputerowa 11IB-SP/A H222 A-10
zajęcia z 12.04.2023
2023-06-22 Cz 11:00 12:30 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11
zajęcia z 05.04.2023
2023-06-22 Cz 12:45 14:15 Grafika komputerowa 11IB-SP B419 A-11
zajęcia z 12.04.2023