Rezerwacje

dr Jacek Bojarski

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji