Plan zajęć

36 A-16

sala wykładowa; liczba miejsc: 75

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
09:45 11:15 Historia myśli socjologicznej 11SOC-SP dr Artur Kinal D
11:30 13:00 Mezostruktury społeczne 21SOC-SP dr Artur Kinal D
13:15 14:45 Historia myśli socjologicznej 11SOC-SP dr Artur Kinal D
Wtorek
08:00 09:25 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-SD dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ DN
09:45 11:10 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-SD dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ DN
11:25 13:00 Dydaktyka 21PPiW-JMS dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ DP
11:35 13:00 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-SD dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ DN
13:10 14:45 Dydaktyka 22PPiW-JMS dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ DP
13:15 14:40 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ DN
15:00 16:25 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD dr Edyta Bartkowiak DN
15:00 16:30 Pierwsza pomoc 11PSpecjal-JMS mgr Aleksandra Zawisza 2021-12-07
16:45 18:10 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD dr Edyta Bartkowiak DN
Środa
08:00 09:30 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.1 dr Tomasz Fetzki D
09:45 11:15 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.2 dr Tomasz Fetzki D
13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-RESO-SP dr Magdalena Zapotoczna D
15:00 16:25 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne 21PED-RESO-SP dr Marcin Szumigraj DN
16:45 18:10 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne 21PED-RESO-SP dr Marcin Szumigraj DN
Czwartek
09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP dr Magdalena Zapotoczna D
11:25 13:00 Etyka zawodu psychologa 43PSYCH-JMS-PEW dr Paweł Walczak DP
11:35 13:00 Etyka zawodu psychologa 44PSYCH-JMS-PPOZ dr Paweł Walczak DN
13:15 14:40 Etyka zawodu psychologa 41PSYCH-JMS-PK dr Paweł Walczak DN
13:15 14:50 Etyka zawodu psychologa 42PSYCH-JMS-PK dr Paweł Walczak DP
15:00 16:25 Pedagogika penitencjarna 21PED-RESO-SP dr Monika Kaczmarczyk DN
15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej 21PED-RzTS-SD dr Monika Kaczmarczyk DP
Sobota
08:00 10:15 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak 2021-12-04
10:30 12:45 Historia wychowania i opieki 12PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak 2021-12-04
10:30 12:45 Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów 53PSYCH-JMN-PPOZ dr Elżbieta Lipowicz 2022-01-08; 2022-01-29
13:00 15:15 Diagnoza pedagogiczna 21PED-EPiW-ND dr Marcin Szumigraj 2022-01-08
13:00 15:15 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak 2022-01-15
13:00 15:15 Pedagogiczno-psychologiczne podstawy nauczania języka obcego 11PPiW-JMN dr Ewa Kowalska 2022-01-29
15:30 17:45 Historia wychowania i opieki 12PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak 2022-01-15
18:00 20:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak 2021-12-18
18:00 20:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak 2021-12-04
Niedziela
08:00 10:15 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-ND dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 2022-01-09
08:00 10:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak 2021-12-19
10:30 12:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-ND dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 2022-01-09
15:30 17:45 Diagnoza pedagogiczna 21PED-EPiW-ND dr Marcin Szumigraj 2022-01-23
15:30 17:45 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak 2022-01-30
15:40 17:55 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak 2022-01-16
18:00 20:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak 2022-01-16; 2022-01-30
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2021-12-04 So 08:00 10:15 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak
2021-12-04 So 10:30 12:45 Historia wychowania i opieki 12PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak
2021-12-04 So 18:00 20:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak
2021-12-06 Po 09:45 11:15 Historia myśli socjologicznej 11SOC-SP dr Artur Kinal
2021-12-06 Po 11:30 13:00 Mezostruktury społeczne 21SOC-SP dr Artur Kinal
2021-12-06 Po 13:15 14:45 Historia myśli socjologicznej 11SOC-SP dr Artur Kinal
2021-12-07 Wt 11:25 13:00 Dydaktyka 21PPiW-JMS dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2021-12-07 Wt 13:10 14:45 Dydaktyka 22PPiW-JMS dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2021-12-07 Wt 15:00 16:30 Pierwsza pomoc 11PSpecjal-JMS mgr Aleksandra Zawisza
2021-12-08 Śr 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.1 dr Tomasz Fetzki
2021-12-08 Śr 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.2 dr Tomasz Fetzki
2021-12-08 Śr 13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-RESO-SP dr Magdalena Zapotoczna
2021-12-09 Cz 09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP dr Magdalena Zapotoczna
2021-12-09 Cz 11:25 13:00 Etyka zawodu psychologa 43PSYCH-JMS-PEW dr Paweł Walczak
2021-12-09 Cz 13:15 14:50 Etyka zawodu psychologa 42PSYCH-JMS-PK dr Paweł Walczak
2021-12-09 Cz 15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej 21PED-RzTS-SD dr Monika Kaczmarczyk
2021-12-13 Po 09:45 11:15 Historia myśli socjologicznej 11SOC-SP dr Artur Kinal
2021-12-13 Po 11:30 13:00 Mezostruktury społeczne 21SOC-SP dr Artur Kinal
2021-12-13 Po 13:15 14:45 Historia myśli socjologicznej 11SOC-SP dr Artur Kinal
2021-12-14 Wt 08:00 09:25 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-SD dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2021-12-14 Wt 09:45 11:10 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-SD dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2021-12-14 Wt 11:35 13:00 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-SD dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2021-12-14 Wt 13:15 14:40 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2021-12-14 Wt 15:00 16:25 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD dr Edyta Bartkowiak
2021-12-14 Wt 16:45 18:10 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD dr Edyta Bartkowiak
2021-12-15 Śr 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.1 dr Tomasz Fetzki
2021-12-15 Śr 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.2 dr Tomasz Fetzki
2021-12-15 Śr 13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-RESO-SP dr Magdalena Zapotoczna
2021-12-15 Śr 15:00 16:25 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne 21PED-RESO-SP dr Marcin Szumigraj
2021-12-15 Śr 16:45 18:10 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne 21PED-RESO-SP dr Marcin Szumigraj
2021-12-16 Cz 09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP dr Magdalena Zapotoczna
2021-12-16 Cz 11:35 13:00 Etyka zawodu psychologa 44PSYCH-JMS-PPOZ dr Paweł Walczak
2021-12-16 Cz 13:15 14:40 Etyka zawodu psychologa 41PSYCH-JMS-PK dr Paweł Walczak
2021-12-16 Cz 15:00 16:25 Pedagogika penitencjarna 21PED-RESO-SP dr Monika Kaczmarczyk
2021-12-18 So 18:00 20:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak
2021-12-19 Ni 08:00 10:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak
2021-12-20 Po 09:45 11:15 Historia myśli socjologicznej 11SOC-SP dr Artur Kinal
2021-12-20 Po 11:30 13:00 Mezostruktury społeczne 21SOC-SP dr Artur Kinal
2021-12-20 Po 13:15 14:45 Historia myśli socjologicznej 11SOC-SP dr Artur Kinal
2021-12-21 Wt 09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP dr Magdalena Zapotoczna
2021-12-21 Wt 11:25 13:00 Etyka zawodu psychologa 43PSYCH-JMS-PEW dr Paweł Walczak
2021-12-21 Wt 13:15 14:50 Etyka zawodu psychologa 42PSYCH-JMS-PK dr Paweł Walczak
2021-12-21 Wt 15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej 21PED-RzTS-SD dr Monika Kaczmarczyk
2022-01-03 Po 09:45 11:15 Historia myśli socjologicznej 11SOC-SP dr Artur Kinal
2022-01-03 Po 11:30 13:00 Mezostruktury społeczne 21SOC-SP dr Artur Kinal
2022-01-03 Po 13:15 14:45 Historia myśli socjologicznej 11SOC-SP dr Artur Kinal
2022-01-04 Wt 08:00 09:25 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-SD dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-04 Wt 09:45 11:10 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-SD dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-04 Wt 11:35 13:00 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-SD dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-04 Wt 13:15 14:40 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-04 Wt 15:00 16:25 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD dr Edyta Bartkowiak
2022-01-04 Wt 16:45 18:10 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD dr Edyta Bartkowiak
2022-01-05 Śr 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.1 dr Tomasz Fetzki
2022-01-05 Śr 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.2 dr Tomasz Fetzki
2022-01-05 Śr 13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-RESO-SP dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-05 Śr 15:00 16:25 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne 21PED-RESO-SP dr Marcin Szumigraj
2022-01-05 Śr 16:45 18:10 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne 21PED-RESO-SP dr Marcin Szumigraj
2022-01-08 So 10:30 12:45 Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów 53PSYCH-JMN-PPOZ dr Elżbieta Lipowicz
2022-01-08 So 13:00 15:15 Diagnoza pedagogiczna 21PED-EPiW-ND dr Marcin Szumigraj
2022-01-09 Ni 08:00 10:15 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-ND dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2022-01-09 Ni 10:30 12:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-ND dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2022-01-10 Po 09:45 11:15 Historia myśli socjologicznej 11SOC-SP dr Artur Kinal
2022-01-10 Po 11:30 13:00 Mezostruktury społeczne 21SOC-SP dr Artur Kinal
2022-01-10 Po 13:15 14:45 Historia myśli socjologicznej 11SOC-SP dr Artur Kinal
2022-01-11 Wt 11:25 13:00 Dydaktyka 21PPiW-JMS dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2022-01-11 Wt 13:10 14:45 Dydaktyka 22PPiW-JMS dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2022-01-12 Śr 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.1 dr Tomasz Fetzki
2022-01-12 Śr 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.2 dr Tomasz Fetzki
2022-01-12 Śr 13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-RESO-SP dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-13 Cz 09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-13 Cz 11:25 13:00 Etyka zawodu psychologa 43PSYCH-JMS-PEW dr Paweł Walczak
2022-01-13 Cz 13:15 14:50 Etyka zawodu psychologa 42PSYCH-JMS-PK dr Paweł Walczak
2022-01-13 Cz 15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej 21PED-RzTS-SD dr Monika Kaczmarczyk
2022-01-15 So 13:00 15:15 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak
2022-01-15 So 15:30 17:45 Historia wychowania i opieki 12PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak
2022-01-16 Ni 15:40 17:55 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak
2022-01-16 Ni 18:00 20:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak
2022-01-17 Po 09:45 11:15 Historia myśli socjologicznej 11SOC-SP dr Artur Kinal
2022-01-17 Po 11:30 13:00 Mezostruktury społeczne 21SOC-SP dr Artur Kinal
2022-01-17 Po 13:15 14:45 Historia myśli socjologicznej 11SOC-SP dr Artur Kinal
2022-01-18 Wt 08:00 09:25 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-SD dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-18 Wt 09:45 11:10 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-SD dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-18 Wt 11:35 13:00 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-SD dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-18 Wt 13:15 14:40 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-18 Wt 15:00 16:25 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD dr Edyta Bartkowiak
2022-01-18 Wt 16:45 18:10 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD dr Edyta Bartkowiak
2022-01-19 Śr 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.1 dr Tomasz Fetzki
2022-01-19 Śr 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.2 dr Tomasz Fetzki
2022-01-19 Śr 13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-RESO-SP dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-19 Śr 15:00 16:25 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne 21PED-RESO-SP dr Marcin Szumigraj
2022-01-19 Śr 16:45 18:10 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne 21PED-RESO-SP dr Marcin Szumigraj
2022-01-20 Cz 09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-20 Cz 11:35 13:00 Etyka zawodu psychologa 44PSYCH-JMS-PPOZ dr Paweł Walczak
2022-01-20 Cz 13:15 14:40 Etyka zawodu psychologa 41PSYCH-JMS-PK dr Paweł Walczak
2022-01-20 Cz 15:00 16:25 Pedagogika penitencjarna 21PED-RESO-SP dr Monika Kaczmarczyk
2022-01-23 Ni 15:30 17:45 Diagnoza pedagogiczna 21PED-EPiW-ND dr Marcin Szumigraj
2022-01-24 Po 09:45 11:15 Historia myśli socjologicznej 11SOC-SP dr Artur Kinal
2022-01-24 Po 11:30 13:00 Mezostruktury społeczne 21SOC-SP dr Artur Kinal
2022-01-24 Po 13:15 14:45 Historia myśli socjologicznej 11SOC-SP dr Artur Kinal
2022-01-25 Wt 11:25 13:00 Dydaktyka 21PPiW-JMS dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2022-01-25 Wt 13:10 14:45 Dydaktyka 22PPiW-JMS dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2022-01-26 Śr 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.1 dr Tomasz Fetzki
2022-01-26 Śr 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.2 dr Tomasz Fetzki
2022-01-26 Śr 13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-RESO-SP dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-27 Cz 09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-27 Cz 11:35 13:00 Etyka zawodu psychologa 44PSYCH-JMS-PPOZ dr Paweł Walczak
2022-01-27 Cz 13:15 14:40 Etyka zawodu psychologa 41PSYCH-JMS-PK dr Paweł Walczak
2022-01-27 Cz 15:00 16:25 Pedagogika penitencjarna 21PED-RESO-SP dr Monika Kaczmarczyk
2022-01-29 So 10:30 12:45 Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów 53PSYCH-JMN-PPOZ dr Elżbieta Lipowicz
2022-01-29 So 13:00 15:15 Pedagogiczno-psychologiczne podstawy nauczania języka obcego 11PPiW-JMN dr Ewa Kowalska
2022-01-30 Ni 15:30 17:45 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak
2022-01-30 Ni 18:00 20:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak