Plan zajęć

219 A-29

sala seminaryjna; liczba miejsc: 13

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:15 13:00 Sieci komputerowe W21IiE-SP mgr inż. Andrzej Majczak D//
13:15 15:00 Pracownia matematyczna 1 Ć31MAT-SP/A dr Krystyna Białek D//
Wtorek
09:15 11:00 Systemy informacyjne zarządzania W21IiE-SD dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ D//
11:15 13:00 Systemy informacyjne zarządzania P21IiE-SD dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ D//
13:15 15:00 Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych Ć21IiE-SP dr Magdalena Jurewicz-Nowak D//
Środa
07:30 09:00 Big Data - modele, narzędzia, obróbka danych W11ID-SD; 21IiE-SD/A dr Aleksandra Arkit DN//
09:15 11:00 Analiza statystyczna w badaniach rynku W21IiE-SD dr Magdalena Wojciech DN//
09:15 11:00 Inżynieria oprogramowania W11IiE-SD dr inż. Agnieszka Lasota DP//
11:15 13:00 Seminarium naukowe S  dr Aleksandra Arkit; mgr Grzegorz Arkit; dr inż. Janusz Jabłoński; dr inż. Agnieszka Lasota; mgr inż. Andrzej Majczak; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ D//
13:15 14:45 Psychologia 1 Ć21MAT-SP/A dr Anna Mróz DN//
15:00 16:15 Psychologia 1 Ć21MAT-SP/A dr Anna Mróz DN//
16:30 17:55 Psychologia Ć21MAT-SP/A dr Anna Mróz DN//
Czwartek
09:15 11:00 Big Data - modele, narzędzia, obróbka danych W11ID-SD; 21IiE-SD/A dr Aleksandra Arkit DP//
09:15 11:00 Multimedia w biznesie P21IiE-SD dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ DN//
11:15 13:00 Multimedia w biznesie W21IiE-SD dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ D//
Piątek
11:15 12:45 Systemy klasy ERP W21IiE-SD dr inż. Janusz Jabłoński DP//
12:50 14:20 Systemy klasy ERP P21IiE-SD dr inż. Janusz Jabłoński D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.