Rezerwacje

105 A-8

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 36

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Środa
09:00 13:00 Podstawy projektowania architektonicznego II R11ARCH-SP; 12ARCH-SP prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać 26-06-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.