Plan zajęć

B A-16

sala wykładowa; liczba miejsc: 110

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
08:00 10:15 Psychologia osobowości W21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron 02-03-2020; 16-03-2020; 30-03-2020; 20-04-2020; 25-05-2020; //
11:30 13:00 Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny W21PED-EPiW-SP; 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RESO-SP; 22PED-EPiW-SP dr Joanna Frątczak-Müller D//Przedmiot do wyboru 1
17:40 19:10 Cyberbezpieczeństwo W21P-SD18 dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ D//
Wtorek
08:00 09:25 Andragogika W21PED-EPiW-SD; 21PED-POWiP-SD; 21PED-RzTS-SD dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ DP//
09:40 11:15 Współczesne problemy socjologii W21PED-EPiW-SD; 21PED-POWiP-SD; 21PED-RzTS-SD dr hab. Beata Trzop, prof. UZ DN//
09:45 11:10 Pedagogika specjalna W11PED-RESO-SP dr Danuta Chmielewska-Banaszak DP//
11:25 13:00 Współczesne problemy filozofii wychowania W11PED-PSiS-SD; 11PED-RzTS-SD dr Ireneusz Nijaki DN//
13:15 14:45 Współczesne problemy socjologii edukacji W21PED-EPiW-SP; 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RESO-SP; 22PED-EPiW-SP dr hab. Beata Trzop, prof. UZ D//Przedmiot do wyboru 1
15:25 17:00 Diagnoza psychologiczna W21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS dr Łukasz Nikel 10-03-2020; 17-03-2020; 31-03-2020; 21-04-2020; 05-05-2020; 19-05-2020; 09-06-2020; //
16:00 17:25 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II W21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. UZ 03-03-2020; 24-03-2020; 07-04-2020; 28-04-2020; 12-05-2020; 26-05-2020; //
Środa
07:45 09:30 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II W21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. UZ 04-03-2020; 25-03-2020; 08-04-2020; 29-04-2020; 13-05-2020; 27-05-2020; //
09:40 11:15 Psychometria W21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS dr Łukasz Budzicz DN//
10:00 11:30 Rezerwacja - Wybory do Kolegium Elektorów i Senatu I  dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ 04-03-2020; //
14:55 16:30 Teoria i praktyka poradnictwa zawodowego W11PED-PSiS-SD dr Marcin Szumigraj DN//
15:05 16:30 Teoria i praktyka poradnictwa zawodowego Ć11PED-PSiS-SD dr Marcin Szumigraj DP//
Czwartek
09:50 11:15 Pedagogika seksualna W21PED-EPiW-SP; 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RESO-SP; 22PED-EPiW-SP dr Krzysztof Wąż DP//
14:00 16:15 Psychologia osobowości W21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron 05-03-2020; 19-03-2020; 02-04-2020; 23-04-2020; 21-05-2020; //
17:00 18:30 Społeczne aspekty muzyki popularnej (oferta ogólnouczelniana) W21H-SD18; 21LPiKSG-SP18; 21PED-EPiW-SD; 21PED-EPiW-SP; 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SD; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RESO-SP; 21PED-RzTS-SD; 21P-SD18; 21P-SP18; 21PSP-SP dr Dorota Bazuń D//
18:35 21:00 Rezerwacja - Bractwo Żółtego Szalika I    05-03-2020; 12-03-2020; //Kamil Zając
Piątek
08:00 12:00 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II W21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. UZ 28-02-2020; //
Sobota
08:00 10:15 Pedagogika porównawcza W11PED-POWiP-ND; 11PED-PSiS-ND; 11PED-RzTS-ND dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 23-05-2020; //
09:45 11:15 Innowacje w pedagogice elementarnej W21PED-EPiW-ND dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 14-03-2020; //
11:30 13:00 Andragogika W21PED-EPiW-ND; 21PED-POWiP-ND dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ 18-04-2020; //
11:30 13:00 Innowacje w pedagogice elementarnej W21PED-EPiW-ND dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 28-03-2020; 09-05-2020; //
11:30 13:45 Innowacje w pedagogice elementarnej W21PED-EPiW-ND dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 29-02-2020; //
14:00 16:15 Andragogika W21PED-EPiW-ND; 21PED-POWiP-ND dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ 29-02-2020; //
15:00 16:30 Andragogika W21PED-EPiW-ND; 21PED-POWiP-ND dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ 14-03-2020; //
16:30 20:30 Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami edukacyjnymi W31PED-EE-NP; 31PED-POWiP-NP dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 16-05-2020; 23-05-2020; //
16:45 18:15 Andragogika W21PED-EPiW-ND; 21PED-POWiP-ND dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ 09-05-2020; //
16:45 19:00 Pedagogika porównawcza W11PED-POWiP-ND; 11PED-PSiS-ND; 11PED-RzTS-ND dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 28-03-2020; 18-04-2020; //
Niedziela
08:00 10:15 Wprowadzenie do psychologii edukacyjnej i wychowawczej W31PSYCH-JMN; 32PSYCH-JMN dr Anna Mróz 19-04-2020; //
08:00 10:15 Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny W21PED-EPiW-NP; 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr Joanna Frątczak-Müller 08-03-2020; 22-03-2020; 05-04-2020; 26-04-2020; 17-05-2020; 24-05-2020; //
10:30 12:45 Pedagogika seksualna W21PED-EPiW-NP; 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr Krzysztof Wąż 08-03-2020; 22-03-2020; 05-04-2020; //
15:00 20:00 Społeczne aspekty muzyki popularnej (oferta ogólnouczelniana) W21PED-EPiW-ND; 21PED-EPiW-NP; 21PED-POWiP-ND; 21PED-RESO-NP dr Dorota Bazuń 24-05-2020; 07-06-2020; 21-06-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.