Plan zajęć

dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ

Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
Instytut Pedagogiki

m.czerwinska@wpps.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
08:00 09:25 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-SD 36 A-16 DN
09:45 11:10 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-SD 36 A-16 DN
11:35 13:00 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-SD 36 A-16 DN
13:15 14:40 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-SP 36 A-16 DN
Środa
08:00 09:25 Specjalne potrzeby edukacyjne III 31PSpecjalna-JMS 229 A-16 DN
08:00 09:35 Specjalne potrzeby edukacyjne III 31PSpecjalna-JMS 229 A-16 DP
09:45 11:15 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych IV 31PSpecjalna-JMS 229 A-16 D
11:30 13:00 Dyżur pracowniczy   D
13:15 14:45 Biblioterapia 21PED-POWiP-SP 231 A-16 D
17:30 19:00 Konsultacje   D
Sobota
08:00 10:15 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-ND; 12PED-EPiW-ND 2022-01-08; 2022-01-22
08:00 10:15 Biblioterapia 21PED-POWiP-NP 419 A-16 2022-01-29
08:30 10:45 Bibloterapia w edukacji integracyjnej i włczająceją SP PS-EW 20/21 229 A-16 2021-12-04
10:30 12:45 Bibloterapia w edukacji integracyjnej i włczająceją SP PS-EW 20/21 428 A-16 2022-01-15
Niedziela
08:00 10:15 Biblioterapia 21PED-POWiP-NP 419 A-16 2021-12-19; 2022-01-16
08:45 12:45 Specjalne potrzeby edukacyjne - niepełnosprawność wzrokowa SP PS-EW 21/22 336 A-16 2021-12-05
10:30 12:45 Bibloterapia w edukacji integracyjnej i włczająceją SP PS-EW 20/21 229 A-16 2021-12-19
13:00 15:15 Biblioterapia 21PED-POWiP-NP 419 A-16 2021-12-05
Nieregularne
    Wybrane zagadnienia zespołów sprzężonych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 229 A-16 KP/PS-Autyzm
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2021-12-04 So 08:30 10:45 Bibloterapia w edukacji integracyjnej i włczająceją SP PS-EW 20/21 229 A-16
2021-12-05 Ni 08:45 12:45 Specjalne potrzeby edukacyjne - niepełnosprawność wzrokowa SP PS-EW 21/22 336 A-16
2021-12-05 Ni 13:00 15:15 Biblioterapia 21PED-POWiP-NP 419 A-16
2021-12-08 Śr 08:00 09:35 Specjalne potrzeby edukacyjne III 31PSpecjalna-JMS 229 A-16
2021-12-08 Śr 09:45 11:15 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych IV 31PSpecjalna-JMS 229 A-16
2021-12-08 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2021-12-08 Śr 13:15 14:45 Biblioterapia 21PED-POWiP-SP 231 A-16
2021-12-08 Śr 17:30 19:00 Konsultacje  
2021-12-14 Wt 08:00 09:25 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-SD 36 A-16
2021-12-14 Wt 09:45 11:10 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-SD 36 A-16
2021-12-14 Wt 11:35 13:00 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-SD 36 A-16
2021-12-14 Wt 13:15 14:40 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-SP 36 A-16
2021-12-15 Śr 08:00 09:25 Specjalne potrzeby edukacyjne III 31PSpecjalna-JMS 229 A-16
2021-12-15 Śr 09:45 11:15 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych IV 31PSpecjalna-JMS 229 A-16
2021-12-15 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2021-12-15 Śr 13:15 14:45 Biblioterapia 21PED-POWiP-SP 231 A-16
2021-12-15 Śr 17:30 19:00 Konsultacje  
2021-12-19 Ni 08:00 10:15 Biblioterapia 21PED-POWiP-NP 419 A-16
2021-12-19 Ni 10:30 12:45 Bibloterapia w edukacji integracyjnej i włczająceją SP PS-EW 20/21 229 A-16
2022-01-04 Wt 08:00 09:25 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-SD 36 A-16
2022-01-04 Wt 09:45 11:10 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-SD 36 A-16
2022-01-04 Wt 11:35 13:00 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-SD 36 A-16
2022-01-04 Wt 13:15 14:40 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-SP 36 A-16
2022-01-05 Śr 08:00 09:25 Specjalne potrzeby edukacyjne III 31PSpecjalna-JMS 229 A-16
2022-01-05 Śr 09:45 11:15 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych IV 31PSpecjalna-JMS 229 A-16
2022-01-05 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-05 Śr 13:15 14:45 Biblioterapia 21PED-POWiP-SP 231 A-16
2022-01-05 Śr 17:30 19:00 Konsultacje  
2022-01-08 So 08:00 10:15 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-ND; 12PED-EPiW-ND
2022-01-12 Śr 08:00 09:35 Specjalne potrzeby edukacyjne III 31PSpecjalna-JMS 229 A-16
2022-01-12 Śr 09:45 11:15 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych IV 31PSpecjalna-JMS 229 A-16
2022-01-12 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-12 Śr 13:15 14:45 Biblioterapia 21PED-POWiP-SP 231 A-16
2022-01-12 Śr 17:30 19:00 Konsultacje  
2022-01-15 So 10:30 12:45 Bibloterapia w edukacji integracyjnej i włczająceją SP PS-EW 20/21 428 A-16
2022-01-16 Ni 08:00 10:15 Biblioterapia 21PED-POWiP-NP 419 A-16
2022-01-18 Wt 08:00 09:25 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-SD 36 A-16
2022-01-18 Wt 09:45 11:10 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-SD 36 A-16
2022-01-18 Wt 11:35 13:00 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-SD 36 A-16
2022-01-18 Wt 13:15 14:40 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-SP 36 A-16
2022-01-19 Śr 08:00 09:25 Specjalne potrzeby edukacyjne III 31PSpecjalna-JMS 229 A-16
2022-01-19 Śr 09:45 11:15 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych IV 31PSpecjalna-JMS 229 A-16
2022-01-19 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-19 Śr 13:15 14:45 Biblioterapia 21PED-POWiP-SP 231 A-16
2022-01-19 Śr 17:30 19:00 Konsultacje  
2022-01-22 So 08:00 10:15 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-ND; 12PED-EPiW-ND
2022-01-26 Śr 08:00 09:35 Specjalne potrzeby edukacyjne III 31PSpecjalna-JMS 229 A-16
2022-01-26 Śr 09:45 11:15 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych IV 31PSpecjalna-JMS 229 A-16
2022-01-26 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-26 Śr 13:15 14:45 Biblioterapia 21PED-POWiP-SP 231 A-16
2022-01-26 Śr 17:30 19:00 Konsultacje  
2022-01-29 So 08:00 10:15 Biblioterapia 21PED-POWiP-NP 419 A-16
  Nr     Wybrane zagadnienia zespołów sprzężonych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP PS--AUT 21/22 229 A-16