Plan zajęć

dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ

Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
Instytut Pedagogiki

m.czerwinska@wpps.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I 21PSpecjal-JMS 409 A-16 D
09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP 409 A-16 DP
09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP 409 A-16 2023-06-05
11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-SP 409 A-16 D
13:45 14:30 Konsultacje   407b A-16 D
Wtorek
08:00 09:35 Specjalne potrzeby edukacyjne I 21PSpecjal-JMS 8 A-16 DP
09:45 11:20 Specjalne potrzeby edukacyjne I 21PSpecjal-JMS 8 A-16 DP
11:25 13:00 Wprowadzenie do dydaktyki specjalnej 11PSpecjal-JMS 8 A-16 DP
Środa
08:00 09:25 Praca z dzieckiem niepełnosprawnym 21PED-POWiP-SP 48 A-16 2023-06-14
09:30 11:20 Geragogika specjalna 41PSpecjalna-JMS 48 A-16 2023-06-21
09:45 11:20 Geragogika specjalna 41PSpecjalna-JMS 48 A-16 2023-06-14
11:30 13:00 Dyżur pracowniczy   D
13:15 14:45 Praca z dzieckiem niepełnosprawnym 21PED-POWiP-SP 29 A-16 D
14:45 15:30 Konsultacje   407b A-16 D
Niedziela
15:30 17:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-NP 31 A-16 2023-06-18
18:00 20:15 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-NP 31 A-16 2023-06-18
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-05 Po 08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I 21PSpecjal-JMS 409 A-16
2023-06-05 Po 09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP 409 A-16
2023-06-05 Po 11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-SP 409 A-16
2023-06-05 Po 13:45 14:30 Konsultacje   407b A-16
2023-06-12 Po 08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I 21PSpecjal-JMS 409 A-16
2023-06-12 Po 09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP 409 A-16
2023-06-12 Po 11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-SP 409 A-16
2023-06-12 Po 13:45 14:30 Konsultacje   407b A-16
2023-06-13 Wt 08:00 09:35 Specjalne potrzeby edukacyjne I 21PSpecjal-JMS 8 A-16
2023-06-13 Wt 09:45 11:20 Specjalne potrzeby edukacyjne I 21PSpecjal-JMS 8 A-16
2023-06-13 Wt 11:25 13:00 Wprowadzenie do dydaktyki specjalnej 11PSpecjal-JMS 8 A-16
2023-06-14 Śr 08:00 09:25 Praca z dzieckiem niepełnosprawnym 21PED-POWiP-SP 48 A-16
2023-06-14 Śr 09:45 11:20 Geragogika specjalna 41PSpecjalna-JMS 48 A-16
2023-06-14 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2023-06-14 Śr 13:15 14:45 Praca z dzieckiem niepełnosprawnym 21PED-POWiP-SP 29 A-16
2023-06-14 Śr 14:45 15:30 Konsultacje   407b A-16
2023-06-18 Ni 15:30 17:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-NP 31 A-16
2023-06-18 Ni 18:00 20:15 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-NP 31 A-16
2023-06-19 Po 08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I 21PSpecjal-JMS 409 A-16
2023-06-19 Po 09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP 409 A-16
2023-06-19 Po 11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-SP 409 A-16
2023-06-19 Po 13:45 14:30 Konsultacje   407b A-16
2023-06-20 Wt 08:00 09:35 Specjalne potrzeby edukacyjne I 21PSpecjal-JMS 8 A-16
2023-06-20 Wt 09:45 11:20 Specjalne potrzeby edukacyjne I 21PSpecjal-JMS 8 A-16
2023-06-20 Wt 11:25 13:00 Wprowadzenie do dydaktyki specjalnej 11PSpecjal-JMS 8 A-16
2023-06-21 Śr 09:30 11:20 Geragogika specjalna 41PSpecjalna-JMS 48 A-16
2023-06-21 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2023-06-21 Śr 13:15 14:45 Praca z dzieckiem niepełnosprawnym 21PED-POWiP-SP 29 A-16
2023-06-21 Śr 14:45 15:30 Konsultacje   407b A-16