Plan zajęć

412 A-2

sala seminaryjna; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
09:15 10:50 Wykorzystanie środków UE w biznesie P31E-B-SP/B dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski 01-06-2020;
Materiały dydaktyczne
11:15 12:50 Wykorzystanie środków UE w biznesie P31E-B-SP/A dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski 01-06-2020;
Materiały dydaktyczne
Wtorek
07:30 09:00 Seminarium dyplomowe I P33INF-SSI-SP/C dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ D
Materiały dydaktyczne
09:15 10:45 Seminarium dyplomowe II P21AiR-SD (luty 2019) prof. dr hab. inż. Józef Korbicz D
13:15 14:45 Seminarium dyplomowe II P22INF-ISI-SD prof. dr hab. inż. Józef Korbicz D
17:40 19:05 Seminarium doktoranckie VIII S41AiREI-ST prof. dr hab. inż. Józef Korbicz 09-06-2020;
Czwartek
13:15 14:40 Seminarium dyplomowe I P32AiR-KSSiD-SP prof. dr hab. inż. Józef Korbicz 17-06-2020;
Sobota
09:15 10:45 Seminarium dyplomowe II P21INF-ZSI-ND(02'19) prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz NST_WIEA_L
Materiały dydaktyczne
12:45 14:15 Seminarium dyplomowe II P22INF-ISI-ND(02'19) prof. dr hab. inż. Józef Korbicz NST_WIEA_L
14:25 16:05 Seminarium dyplomowe I P31AiR-NP dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ NST_WIEA_L N
Materiały dydaktyczne
Niedziela
12:45 14:15 Seminarium dyplomowe I P32INF-SSI-NP dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ NST_WIEA_L
Materiały dydaktyczne

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.