Plan zajęć

412 A-2

sala seminaryjna; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Wtorek
16:00 18:00 Modelowanie i symulacja systemów i procesów E11AiREI-ST prof. dr hab. Roman Gielerak 12-02-2019; //
Czwartek
10:45 11:45 Seminaria Instytutowe I  dr inż. Andrzej Czajkowski; prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski; prof. dr hab. Roman Gielerak; dr hab. inż. Artur Gramacki; dr inż. Michał Grobelny; dr inż. Łukasz Hładowski; dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ; mgr inż. Kamil Klimkowicz; prof. dr hab. inż. Józef Korbicz; dr inż. Marek Kowal; dr inż. Marcel Luzar; dr inż. Paweł Majdzik; dr Sławomir Mandra; mgr inż. Robert Maniarski; dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz; dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ; prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz; dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ; dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ; dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ; dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ; dr inż. Anna Pławiak-Mowna; dr inż. Marek Sawerwain; mgr inż. Marcin Skobel; dr inż. Bartłomiej Sulikowski; prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński; mgr inż. ISSI Wakat; prof. dr hab. inż. Marcin Witczak; mgr inż. Piotr Witczak; mgr inż. Marek Wróblewski 24-01-2019; //
13:15 14:45 Seminarium dyplomowe II P402AiR-KSSiD-SP; 42AiR-KSSiD-SP prof. dr hab. inż. Marcin Witczak 24-01-2019; //
Piątek
11:15 12:45 Seminarium dyplomowe II P403INF-SSI-SP/A; 43INF-SSI-SP/A prof. dr hab. Roman Gielerak; prof. dr hab. inż. Józef Korbicz; dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ 25-01-2019; //
Sobota
09:15 10:45 Seminarium dyplomowe II P23INF-ZSI-ND/A prof. dr hab. inż. Józef Korbicz NST_WIEA_Z//
11:00 12:30 Seminarium dyplomowe II P41INF-SSI-NP/A dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ NST_WIEA_Z//
12:45 14:15 Seminarium dyplomowe I P11INF-ND (luty2018) prof. dr hab. inż. Józef Korbicz NST_WIEA_Z//
14:30 16:00 Seminarium dyplomowe II P21AiR-KSA-ND prof. dr hab. inż. Józef Korbicz NST_WIEA_Z//
Niedziela
11:00 12:30 Seminarium dyplomowe II P23INF-ZSI-ND/B prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz NST_WIEA_Z//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.