Plan zajęć

dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
Instytut Pedagogiki

M.Kowalski@ipp.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
09:45 11:15 Proseminarium 21PED-LOG-SP 435 A-16 D
11:30 13:00 Seminarium magisterskie IV 21PED-LOG-SD 435 A-16 D
13:15 14:45 Seminarium magisterskie II 11PED-LOG-SD 435 A-16 D
Wtorek
08:00 09:30 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-POWiP-SP 138 A-16 D
09:45 11:15 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-SP 138 A-16 D
11:25 13:00 Teoria wychowania 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS 138 A-16 DN
11:30 13:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 435 A-16 DP
13:15 14:50 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD 138 A-16 DN
Środa
08:00 09:25 Metodyka wychowania 11AKiTAwS-SP 138 A-16 DP
08:00 09:35 Doktryny pedagogiczne 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP 138 A-16 DN
09:45 11:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 232 A-16 D
11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP   D
14:30 16:00 Konsultacje   331 A-16 D
Sobota
08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-EPiW-ND/sem.3; 22PED-EPiW-ND/sem.3 324 A-16 2023-04-15; 2023-05-13; 2023-05-20
08:45 12:45 Dydaktyka specjalna SP PS-EW22/23 138 A-16 2023-04-22
10:30 12:45 Proseminarium 21PED-LOG-NP 324 A-16 2023-04-15
13:00 15:15 Teoria wychowania 11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN 138 A-16 2023-05-20
13:00 15:15 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-NP; 11PED-POWiP-NP 138 A-16 2023-04-15; 2023-04-22
13:00 15:15 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-POWiP-ND 138 A-16 2023-05-13
13:00 15:15 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-RzTS-ND 138 A-16 2023-06-17
15:30 17:45 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-NP; 11PED-POWiP-NP 138 A-16 2023-05-13; 2023-05-20
15:30 17:45 Doktryny pedagogiczne 11PED-LiTP-NP; 11PED-POWiP-NP 138 A-16 2023-04-22
15:30 17:45 Doktryny pedagogiczne 11PED-LiTP-NP; 11PED-POWiP-NP 138 A-16 2023-04-15
15:30 17:45 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-POWiP-ND 138 A-16 2023-06-17
18:00 20:15 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-RzTS-ND 138 A-16 2023-05-13
Niedziela
08:00 10:15 Podstawy edukacji zdrowotnej 12PPiW-JMN 138 A-16 2023-06-04
08:00 10:15 Doktryny pedagogiczne 11PED-LiTP-NP; 11PED-POWiP-NP 138 A-16 2023-04-16
08:00 10:15 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-POWiP-ND; 11PED-RzTS-ND 138 A-16 2023-04-23
08:00 10:15 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-POWiP-ND 138 A-16 2023-05-21
10:30 12:45 Teoria wychowania 11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN 138 A-16 2023-04-23
10:30 12:45 Proseminarium 21PED-LOG-NP 435 A-16 2023-06-04
10:30 12:45 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-RzTS-ND 138 A-16 2023-05-21
13:00 15:15 Podstawy edukacji zdrowotnej 12PPiW-JMN 138 A-16 2023-04-16
13:00 15:15 Podstawy edukacji zdrowotnej 11PPiW-JMN 138 A-16 2023-06-04
13:00 15:15 Proseminarium 21PED-LOG-NP 435 A-16 2023-04-23
15:30 17:45 Podstawy edukacji zdrowotnej 11PPiW-JMN 138 A-16 2023-04-16
15:30 17:45 Seminarium magisterskie IV 21PED-EPiW-ND/sem.3; 22PED-EPiW-ND/sem.3 435 A-16 2023-06-18
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-04-03 Po 09:45 11:15 Proseminarium 21PED-LOG-SP 435 A-16
2023-04-03 Po 11:30 13:00 Seminarium magisterskie IV 21PED-LOG-SD 435 A-16
2023-04-03 Po 13:15 14:45 Seminarium magisterskie II 11PED-LOG-SD 435 A-16
2023-04-04 Wt 08:00 09:30 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-POWiP-SP 138 A-16
2023-04-04 Wt 09:45 11:15 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-SP 138 A-16
2023-04-04 Wt 11:25 13:00 Teoria wychowania 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS 138 A-16
2023-04-04 Wt 13:15 14:50 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD 138 A-16
2023-04-05 Śr 08:00 09:35 Doktryny pedagogiczne 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP 138 A-16
2023-04-05 Śr 09:45 11:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 232 A-16
2023-04-05 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-04-05 Śr 14:30 16:00 Konsultacje   331 A-16
2023-04-12 Śr 08:00 09:25 Metodyka wychowania 11AKiTAwS-SP 138 A-16
2023-04-12 Śr 09:45 11:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 232 A-16
2023-04-12 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-04-12 Śr 14:30 16:00 Konsultacje   331 A-16
2023-04-15 So 08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-EPiW-ND/sem.3; 22PED-EPiW-ND/sem.3 324 A-16
2023-04-15 So 10:30 12:45 Proseminarium 21PED-LOG-NP 324 A-16
2023-04-15 So 13:00 15:15 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-NP; 11PED-POWiP-NP 138 A-16
2023-04-15 So 15:30 17:45 Doktryny pedagogiczne 11PED-LiTP-NP; 11PED-POWiP-NP 138 A-16
2023-04-16 Ni 08:00 10:15 Doktryny pedagogiczne 11PED-LiTP-NP; 11PED-POWiP-NP 138 A-16
2023-04-16 Ni 13:00 15:15 Podstawy edukacji zdrowotnej 12PPiW-JMN 138 A-16
2023-04-16 Ni 15:30 17:45 Podstawy edukacji zdrowotnej 11PPiW-JMN 138 A-16
2023-04-17 Po 09:45 11:15 Proseminarium 21PED-LOG-SP 435 A-16
2023-04-17 Po 11:30 13:00 Seminarium magisterskie IV 21PED-LOG-SD 435 A-16
2023-04-17 Po 13:15 14:45 Seminarium magisterskie II 11PED-LOG-SD 435 A-16
2023-04-18 Wt 08:00 09:30 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-POWiP-SP 138 A-16
2023-04-18 Wt 09:45 11:15 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-SP 138 A-16
2023-04-18 Wt 11:25 13:00 Teoria wychowania 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS 138 A-16
2023-04-18 Wt 13:15 14:50 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD 138 A-16
2023-04-19 Śr 08:00 09:35 Doktryny pedagogiczne 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP 138 A-16
2023-04-19 Śr 09:45 11:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 232 A-16
2023-04-19 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-04-19 Śr 14:30 16:00 Konsultacje   331 A-16
2023-04-22 So 08:45 12:45 Dydaktyka specjalna SP PS-EW22/23 138 A-16
2023-04-22 So 13:00 15:15 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-NP; 11PED-POWiP-NP 138 A-16
2023-04-22 So 15:30 17:45 Doktryny pedagogiczne 11PED-LiTP-NP; 11PED-POWiP-NP 138 A-16
2023-04-23 Ni 08:00 10:15 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-POWiP-ND; 11PED-RzTS-ND 138 A-16
2023-04-23 Ni 10:30 12:45 Teoria wychowania 11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN 138 A-16
2023-04-23 Ni 13:00 15:15 Proseminarium 21PED-LOG-NP 435 A-16
2023-04-24 Po 09:45 11:15 Proseminarium 21PED-LOG-SP 435 A-16
2023-04-24 Po 11:30 13:00 Seminarium magisterskie IV 21PED-LOG-SD 435 A-16
2023-04-24 Po 13:15 14:45 Seminarium magisterskie II 11PED-LOG-SD 435 A-16
2023-04-25 Wt 08:00 09:30 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-POWiP-SP 138 A-16
2023-04-25 Wt 09:45 11:15 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-SP 138 A-16
2023-04-25 Wt 11:30 13:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 435 A-16
2023-04-26 Śr 08:00 09:25 Metodyka wychowania 11AKiTAwS-SP 138 A-16
2023-04-26 Śr 09:45 11:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 232 A-16
2023-04-26 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-04-26 Śr 14:30 16:00 Konsultacje   331 A-16
2023-05-08 Po 09:45 11:15 Proseminarium 21PED-LOG-SP 435 A-16
2023-05-08 Po 11:30 13:00 Seminarium magisterskie IV 21PED-LOG-SD 435 A-16
2023-05-08 Po 13:15 14:45 Seminarium magisterskie II 11PED-LOG-SD 435 A-16
2023-05-09 Wt 08:00 09:30 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-POWiP-SP 138 A-16
2023-05-09 Wt 09:45 11:15 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-SP 138 A-16
2023-05-09 Wt 11:25 13:00 Teoria wychowania 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS 138 A-16
2023-05-09 Wt 13:15 14:50 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD 138 A-16
2023-05-10 Śr 08:00 09:35 Doktryny pedagogiczne 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP 138 A-16
2023-05-10 Śr 09:45 11:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 232 A-16
2023-05-10 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-05-10 Śr 14:30 16:00 Konsultacje   331 A-16
2023-05-13 So 08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-EPiW-ND/sem.3; 22PED-EPiW-ND/sem.3 324 A-16
2023-05-13 So 13:00 15:15 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-POWiP-ND 138 A-16
2023-05-13 So 15:30 17:45 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-NP; 11PED-POWiP-NP 138 A-16
2023-05-13 So 18:00 20:15 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-RzTS-ND 138 A-16
2023-05-15 Po 09:45 11:15 Proseminarium 21PED-LOG-SP 435 A-16
2023-05-15 Po 11:30 13:00 Seminarium magisterskie IV 21PED-LOG-SD 435 A-16
2023-05-15 Po 13:15 14:45 Seminarium magisterskie II 11PED-LOG-SD 435 A-16
2023-05-16 Wt 08:00 09:30 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-POWiP-SP 138 A-16
2023-05-16 Wt 09:45 11:15 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-SP 138 A-16
2023-05-16 Wt 11:30 13:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 435 A-16
2023-05-17 Śr 08:00 09:25 Metodyka wychowania 11AKiTAwS-SP 138 A-16
2023-05-17 Śr 09:45 11:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 232 A-16
2023-05-17 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-05-17 Śr 14:30 16:00 Konsultacje   331 A-16
2023-05-20 So 08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-EPiW-ND/sem.3; 22PED-EPiW-ND/sem.3 324 A-16
2023-05-20 So 13:00 15:15 Teoria wychowania 11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN 138 A-16
2023-05-20 So 15:30 17:45 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-NP; 11PED-POWiP-NP 138 A-16
2023-05-21 Ni 08:00 10:15 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-POWiP-ND 138 A-16
2023-05-21 Ni 10:30 12:45 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-RzTS-ND 138 A-16
2023-05-22 Po 09:45 11:15 Proseminarium 21PED-LOG-SP 435 A-16
2023-05-22 Po 11:30 13:00 Seminarium magisterskie IV 21PED-LOG-SD 435 A-16
2023-05-22 Po 13:15 14:45 Seminarium magisterskie II 11PED-LOG-SD 435 A-16
2023-05-23 Wt 08:00 09:30 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-POWiP-SP 138 A-16
2023-05-23 Wt 09:45 11:15 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-SP 138 A-16
2023-05-23 Wt 11:25 13:00 Teoria wychowania 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS 138 A-16
2023-05-23 Wt 13:15 14:50 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD 138 A-16
2023-05-24 Śr 08:00 09:35 Doktryny pedagogiczne 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP 138 A-16
2023-05-24 Śr 09:45 11:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 232 A-16
2023-05-24 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-05-24 Śr 14:30 16:00 Konsultacje   331 A-16
2023-05-29 Po 09:45 11:15 Proseminarium 21PED-LOG-SP 435 A-16
2023-05-29 Po 11:30 13:00 Seminarium magisterskie IV 21PED-LOG-SD 435 A-16
2023-05-29 Po 13:15 14:45 Seminarium magisterskie II 11PED-LOG-SD 435 A-16
2023-05-30 Wt 08:00 09:30 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-POWiP-SP 138 A-16
2023-05-30 Wt 09:45 11:15 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-SP 138 A-16
2023-05-30 Wt 11:30 13:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 435 A-16
2023-05-31 Śr 08:00 09:25 Metodyka wychowania 11AKiTAwS-SP 138 A-16
2023-05-31 Śr 09:45 11:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 232 A-16
2023-05-31 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-05-31 Śr 14:30 16:00 Konsultacje   331 A-16
2023-06-04 Ni 08:00 10:15 Podstawy edukacji zdrowotnej 12PPiW-JMN 138 A-16
2023-06-04 Ni 10:30 12:45 Proseminarium 21PED-LOG-NP 435 A-16
2023-06-04 Ni 13:00 15:15 Podstawy edukacji zdrowotnej 11PPiW-JMN 138 A-16
2023-06-05 Po 09:45 11:15 Proseminarium 21PED-LOG-SP 435 A-16
2023-06-05 Po 11:30 13:00 Seminarium magisterskie IV 21PED-LOG-SD 435 A-16
2023-06-05 Po 13:15 14:45 Seminarium magisterskie II 11PED-LOG-SD 435 A-16
2023-06-06 Wt 08:00 09:30 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-POWiP-SP 138 A-16
2023-06-06 Wt 09:45 11:15 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-SP 138 A-16
2023-06-06 Wt 11:25 13:00 Teoria wychowania 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS 138 A-16
2023-06-06 Wt 13:15 14:50 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD 138 A-16
2023-06-12 Po 09:45 11:15 Proseminarium 21PED-LOG-SP 435 A-16
2023-06-12 Po 11:30 13:00 Seminarium magisterskie IV 21PED-LOG-SD 435 A-16
2023-06-12 Po 13:15 14:45 Seminarium magisterskie II 11PED-LOG-SD 435 A-16
2023-06-13 Wt 08:00 09:30 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-POWiP-SP 138 A-16
2023-06-13 Wt 09:45 11:15 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-SP 138 A-16
2023-06-13 Wt 11:30 13:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 435 A-16
2023-06-14 Śr 08:00 09:25 Metodyka wychowania 11AKiTAwS-SP 138 A-16
2023-06-14 Śr 09:45 11:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 232 A-16
2023-06-14 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-06-14 Śr 14:30 16:00 Konsultacje   331 A-16
2023-06-17 So 13:00 15:15 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-RzTS-ND 138 A-16
2023-06-17 So 15:30 17:45 Współczesne problemy filozofii wychowania 11PED-POWiP-ND 138 A-16
2023-06-18 Ni 15:30 17:45 Seminarium magisterskie IV 21PED-EPiW-ND/sem.3; 22PED-EPiW-ND/sem.3 435 A-16
2023-06-19 Po 09:45 11:15 Proseminarium 21PED-LOG-SP 435 A-16
2023-06-19 Po 11:30 13:00 Seminarium magisterskie IV 21PED-LOG-SD 435 A-16
2023-06-19 Po 13:15 14:45 Seminarium magisterskie II 11PED-LOG-SD 435 A-16
2023-06-20 Wt 08:00 09:30 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-POWiP-SP 138 A-16
2023-06-20 Wt 09:45 11:15 Filozoficzne podstawy pedagogiki 11PED-LiTP-SP 138 A-16
2023-06-20 Wt 11:30 13:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 435 A-16
2023-06-21 Śr 08:00 09:35 Doktryny pedagogiczne 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP 138 A-16
2023-06-21 Śr 09:45 11:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-LOG-SP 232 A-16
2023-06-21 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-06-21 Śr 14:30 16:00 Konsultacje   331 A-16