Rezerwacje

314 A-8

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Piątek
12:00 16:00 Rezerwacja R  dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ 22-11-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.