Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Nauk Biologicznych

Nauczyciel Jednostka
dr Sylwia Andrzejczak-Grządko Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. inż. Dżamila Bogusławska, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych
dr Jan Cichocki Instytut Nauk Biologicznych
dr Olaf Ciebiera Instytut Nauk Biologicznych
dr Mateusz Ciepliński Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. Aleksander Czogalla Instytut Nauk Biologicznych
dr Katarzyna Dancewicz Instytut Nauk Biologicznych
mgr Alicja Dubicka-Czechowska Instytut Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Beata Gabryś Instytut Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Instytut Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Marian Giertych Instytut Nauk Biologicznych
dr Renata Grochowalska Instytut Nauk Biologicznych
dr Elżbieta Heger Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. Martin Hromada Instytut Nauk Biologicznych
dr Dmytro Iakushenko Instytut Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło Instytut Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz Instytut Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Leszek Jerzak Instytut Nauk Biologicznych
dr Andrzej Jurkowski Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych
dr Andżelina Łopińska Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych
dr inż. Agnieszka Mirończyk Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. Federico Morelli, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych
dr inż. Julia Nowak-Jary Instytut Nauk Biologicznych
dr Elżbieta Roland Instytut Nauk Biologicznych
dr inż. Iwona Sergiel Instytut Nauk Biologicznych
dr Anna Timoszyk Instytut Nauk Biologicznych
dr Artur Wandycz Instytut Nauk Biologicznych
dr inż. Agnieszka Ważna Instytut Nauk Biologicznych
dr Anna Wróblewska-Kurdyk Instytut Nauk Biologicznych