Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Nauk Biologicznych

Nauczyciel Jednostka
dr Sylwia Andrzejczak-Grządko Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
dr Marcin Bocheński Katedra Ochrony Przyrody
dr Dżamila Bogusławska Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
dr Jan Cichocki Katedra Zoologii
dr Olaf Ciebiera Katedra Ochrony Przyrody
dr hab. Aleksander Czogalla Instytut Nauk Biologicznych
dr Katarzyna Dancewicz Katedra Botaniki i Ekologii
prof. dr hab. Beata Gabryś Katedra Botaniki i Ekologii
prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Katedra Zoologii
prof. dr hab. Marian Giertych Katedra Botaniki i Ekologii
dr Renata Grochowalska Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
dr Elżbieta Heger Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
dr Jerzy Herberger Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. Martin Hromada, prof. UZ Katedra Ochrony Przyrody
dr Dmytro Iakushenko Katedra Botaniki i Ekologii
prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ Katedra Botaniki i Ekologii
prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
prof. dr hab. Leszek Jerzak Katedra Ochrony Przyrody
mgr Piotr Jurkiewicz Instytut Nauk Biologicznych
dr Andrzej Jurkowski Katedra Biotechnologii
dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ Katedra Biotechnologii
prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ Katedra Ochrony Przyrody
dr Leszek Karski Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ Pracownia Bioinformatyki i Sterowania Bioprocesami
mgr Dariusz Kiewlicz Instytut Nauk Biologicznych
dr Andżelina Łopińska Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
dr inż. Agnieszka Mirończyk Katedra Biotechnologii
dr hab. Federico Morelli Katedra Ochrony Przyrody
dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ Katedra Botaniki i Ekologii
dr inż. Julia Nowak-Jary Katedra Biotechnologii
mgr Marlena Paprocka Katedra Botaniki i Ekologii
dr Sebastian Pilichowski Uniwersytecki Ogród Botaniczny
dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela Instytut Nauk Biologicznych
dr Elżbieta Roland Katedra Zoologii
mgr Grzegorz Rychwalski Katedra Biotechnologii
dr inż. Iwona Sergiel Katedra Biotechnologii
prof. dr hab. Aleksander Sikorski Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
mgr Anna Solan Katedra Biotechnologii
mgr Grzegorz Szalpuk Instytut Nauk Biologicznych
mgr Michał Szkudlarek Instytut Nauk Biologicznych
dr Anna Timoszyk Katedra Biotechnologii
dr Artur Wandycz Katedra Ochrony Przyrody
dr inż. Agnieszka Ważna Katedra Zoologii
dr Anna Wróblewska-Kurdyk Katedra Botaniki i Ekologii