Plan zajęć

419 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 25

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
08:00 09:25 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ DP
08:00 09:35 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ DN
09:40 11:15 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ DN
09:45 11:10 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ DP
11:25 13:00 Etapy i metody nauki czytania i pisania 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ DN
11:35 13:00 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ DP
13:20 14:30 Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja 31PED-LOG-SP dr Grzegorz Hryniewicz 2023-04-24; 2023-05-29; 2023-06-19
14:45 17:00 Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja 31PED-LOG-SP dr Grzegorz Hryniewicz 2023-04-24; 2023-05-29; 2023-06-19
15:00 16:35 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk DN
16:45 18:20 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk DN
Wtorek
08:00 09:30 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ D
09:45 11:20 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ DN
09:45 11:20 Podstawy opieki i wychowania w pracy pedagoga specjalnego 41PSpecjalna-JMS dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ DP
11:30 13:00 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 52PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ D
13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 51PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ D
15:00 16:30 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.1 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ D
Środa
08:00 09:35 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ DN
08:10 09:35 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska DP
09:45 11:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ D
13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.2 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ D
15:25 17:00 Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia 11PED-LiTP-SP/lab.1 dr Renata Socha 2023-05-10
17:10 18:40 Oświata i polityka edukacyjna 21PED-EPiW-SD dr Renata Socha 2023-05-10
18:45 20:15 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty 21PED-EPiW-SD dr Renata Socha 2023-05-10
Czwartek
09:45 11:10 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk DP
09:45 11:20 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk DN
11:30 13:00 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk D
13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk D
Sobota
08:00 10:15 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 2023-04-22
08:00 10:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-05-13
10:30 12:45 Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-05-13
10:30 12:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 2023-04-22
10:30 12:45 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-06-03
13:00 15:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-NP dr Elżbieta Turska 2023-04-22
13:00 15:15 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-05-13
13:00 15:15 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk 2023-04-15
13:00 15:15 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk 2023-06-03
13:30 15:45 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SP KP22/23 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-06-17
15:30 17:45 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk 2023-05-13
15:30 17:45 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-NP dr Elżbieta Turska 2023-04-22
15:30 17:45 Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-06-03
15:30 17:45 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk 2023-04-15
18:00 20:15 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk 2023-05-13
18:00 20:15 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk 2023-04-15
Niedziela
09:00 11:15 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SP KP22/23 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-06-04
10:30 12:45 Logorytmika 11PED-LiTP-NP mgr Jacek Majewski 2023-05-21
10:30 12:45 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty 21PED-EPiW-ND dr Renata Socha 2023-04-16; 2023-05-14; 2023-06-18
11:30 13:00 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SP KP22/23 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-06-04
13:00 15:15 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty 22PED-EPiW-ND dr Renata Socha 2023-04-16; 2023-05-14; 2023-06-18
13:00 15:15 Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia 11PED-LiTP-NP dr Renata Socha 2023-04-23; 2023-05-21
13:10 15:25 Proseminarium 21PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-06-04
15:30 17:45 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-06-04
15:30 17:45 Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia 11PED-LiTP-NP dr Renata Socha 2023-06-18
15:30 17:45 Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia 11PED-POWiP-NP dr Renata Socha 2023-04-23
15:30 17:45 Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia 11PED-LiTP-NP; 11PED-POWiP-NP dr Renata Socha 2023-04-16; 2023-05-14
18:00 20:15 Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia 11PED-POWiP-NP dr Renata Socha 2023-04-16; 2023-06-18
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-04-03 Po 08:00 09:35 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-03 Po 09:40 11:15 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-03 Po 11:25 13:00 Etapy i metody nauki czytania i pisania 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-03 Po 15:00 16:35 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-04-03 Po 16:45 18:20 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-04-04 Wt 08:00 09:30 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-04 Wt 09:45 11:20 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-04 Wt 11:30 13:00 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 52PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-04-04 Wt 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 51PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-04-04 Wt 15:00 16:30 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.1 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-04-05 Śr 08:00 09:35 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-05 Śr 09:45 11:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-05 Śr 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.2 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-04-12 Śr 08:10 09:35 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-04-12 Śr 09:45 11:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-12 Śr 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.2 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-04-13 Cz 09:45 11:10 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk
2023-04-13 Cz 11:30 13:00 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-04-13 Cz 13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk
2023-04-15 So 13:00 15:15 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk
2023-04-15 So 15:30 17:45 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk
2023-04-15 So 18:00 20:15 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk
2023-04-16 Ni 10:30 12:45 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty 21PED-EPiW-ND dr Renata Socha
2023-04-16 Ni 13:00 15:15 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty 22PED-EPiW-ND dr Renata Socha
2023-04-16 Ni 15:30 17:45 Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia 11PED-LiTP-NP; 11PED-POWiP-NP dr Renata Socha
2023-04-16 Ni 18:00 20:15 Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia 11PED-POWiP-NP dr Renata Socha
2023-04-17 Po 08:00 09:35 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-17 Po 09:40 11:15 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-17 Po 11:25 13:00 Etapy i metody nauki czytania i pisania 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-17 Po 15:00 16:35 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-04-17 Po 16:45 18:20 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-04-18 Wt 08:00 09:30 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-18 Wt 09:45 11:20 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-18 Wt 11:30 13:00 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 52PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-04-18 Wt 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 51PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-04-18 Wt 15:00 16:30 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.1 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-04-19 Śr 08:00 09:35 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-19 Śr 09:45 11:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-19 Śr 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.2 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-04-20 Cz 09:45 11:20 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-04-20 Cz 11:30 13:00 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-04-20 Cz 13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk
2023-04-22 So 08:00 10:15 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-04-22 So 10:30 12:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-04-22 So 13:00 15:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-NP dr Elżbieta Turska
2023-04-22 So 15:30 17:45 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-NP dr Elżbieta Turska
2023-04-23 Ni 13:00 15:15 Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia 11PED-LiTP-NP dr Renata Socha
2023-04-23 Ni 15:30 17:45 Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia 11PED-POWiP-NP dr Renata Socha
2023-04-24 Po 08:00 09:25 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-24 Po 09:45 11:10 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-24 Po 11:35 13:00 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-24 Po 13:20 14:30 Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja 31PED-LOG-SP dr Grzegorz Hryniewicz
2023-04-24 Po 14:45 17:00 Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja 31PED-LOG-SP dr Grzegorz Hryniewicz
2023-04-25 Wt 08:00 09:30 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-25 Wt 09:45 11:20 Podstawy opieki i wychowania w pracy pedagoga specjalnego 41PSpecjalna-JMS dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-25 Wt 11:30 13:00 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 52PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-04-25 Wt 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 51PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-04-25 Wt 15:00 16:30 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.1 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-04-26 Śr 08:10 09:35 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-04-26 Śr 09:45 11:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-26 Śr 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.2 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-04-27 Cz 09:45 11:10 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk
2023-04-27 Cz 11:30 13:00 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-04-27 Cz 13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk
2023-05-08 Po 08:00 09:35 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-08 Po 09:40 11:15 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-08 Po 11:25 13:00 Etapy i metody nauki czytania i pisania 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-08 Po 15:00 16:35 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-05-08 Po 16:45 18:20 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-05-09 Wt 08:00 09:30 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-09 Wt 09:45 11:20 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-09 Wt 11:30 13:00 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 52PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-05-09 Wt 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 51PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-05-09 Wt 15:00 16:30 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.1 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-05-10 Śr 08:00 09:35 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-10 Śr 09:45 11:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-10 Śr 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.2 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-05-10 Śr 15:25 17:00 Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia 11PED-LiTP-SP/lab.1 dr Renata Socha
2023-05-10 Śr 17:10 18:40 Oświata i polityka edukacyjna 21PED-EPiW-SD dr Renata Socha
2023-05-10 Śr 18:45 20:15 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty 21PED-EPiW-SD dr Renata Socha
2023-05-11 Cz 09:45 11:20 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-05-11 Cz 11:30 13:00 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-05-11 Cz 13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk
2023-05-13 So 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-05-13 So 10:30 12:45 Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-05-13 So 13:00 15:15 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-05-13 So 15:30 17:45 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk
2023-05-13 So 18:00 20:15 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk
2023-05-14 Ni 10:30 12:45 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty 21PED-EPiW-ND dr Renata Socha
2023-05-14 Ni 13:00 15:15 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty 22PED-EPiW-ND dr Renata Socha
2023-05-14 Ni 15:30 17:45 Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia 11PED-LiTP-NP; 11PED-POWiP-NP dr Renata Socha
2023-05-15 Po 08:00 09:25 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-15 Po 09:45 11:10 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-15 Po 11:35 13:00 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-16 Wt 08:00 09:30 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-16 Wt 09:45 11:20 Podstawy opieki i wychowania w pracy pedagoga specjalnego 41PSpecjalna-JMS dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-16 Wt 11:30 13:00 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 52PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-05-16 Wt 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 51PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-05-16 Wt 15:00 16:30 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.1 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-05-17 Śr 08:10 09:35 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-05-17 Śr 09:45 11:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-17 Śr 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.2 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-05-18 Cz 09:45 11:10 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk
2023-05-18 Cz 11:30 13:00 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-05-18 Cz 13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk
2023-05-21 Ni 10:30 12:45 Logorytmika 11PED-LiTP-NP mgr Jacek Majewski
2023-05-21 Ni 13:00 15:15 Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia 11PED-LiTP-NP dr Renata Socha
2023-05-22 Po 08:00 09:35 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-22 Po 09:40 11:15 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-22 Po 11:25 13:00 Etapy i metody nauki czytania i pisania 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-22 Po 15:00 16:35 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-05-22 Po 16:45 18:20 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-05-23 Wt 08:00 09:30 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-23 Wt 09:45 11:20 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-23 Wt 11:30 13:00 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 52PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-05-23 Wt 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 51PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-05-23 Wt 15:00 16:30 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.1 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-05-24 Śr 08:00 09:35 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-24 Śr 09:45 11:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-24 Śr 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.2 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-05-25 Cz 09:45 11:20 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-05-25 Cz 11:30 13:00 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-05-25 Cz 13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk
2023-05-29 Po 08:00 09:25 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-29 Po 09:45 11:10 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-29 Po 11:35 13:00 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-29 Po 13:20 14:30 Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja 31PED-LOG-SP dr Grzegorz Hryniewicz
2023-05-29 Po 14:45 17:00 Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja 31PED-LOG-SP dr Grzegorz Hryniewicz
2023-05-30 Wt 08:00 09:30 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-30 Wt 09:45 11:20 Podstawy opieki i wychowania w pracy pedagoga specjalnego 41PSpecjalna-JMS dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-30 Wt 11:30 13:00 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 52PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-05-30 Wt 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 51PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-05-30 Wt 15:00 16:30 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.1 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-05-31 Śr 08:10 09:35 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-05-31 Śr 09:45 11:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-31 Śr 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.2 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-06-01 Cz 09:45 11:10 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk
2023-06-01 Cz 11:30 13:00 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-06-01 Cz 13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk
2023-06-03 So 10:30 12:45 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-06-03 So 13:00 15:15 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk
2023-06-03 So 15:30 17:45 Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-06-04 Ni 09:00 11:15 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SP KP22/23 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-04 Ni 11:30 13:00 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SP KP22/23 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-04 Ni 13:10 15:25 Proseminarium 21PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-04 Ni 15:30 17:45 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-06-05 Po 08:00 09:35 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-05 Po 09:40 11:15 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-05 Po 11:25 13:00 Etapy i metody nauki czytania i pisania 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-05 Po 15:00 16:35 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-06-05 Po 16:45 18:20 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-06-06 Wt 08:00 09:30 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-06 Wt 09:45 11:20 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-06 Wt 11:30 13:00 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 52PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-06-06 Wt 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 51PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-06-06 Wt 15:00 16:30 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.1 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-06-07 Śr 09:45 11:20 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-06-07 Śr 11:30 13:00 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-06-07 Śr 13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk
2023-06-12 Po 08:00 09:25 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-12 Po 09:45 11:10 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-12 Po 11:35 13:00 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-13 Wt 08:00 09:30 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-13 Wt 09:45 11:20 Podstawy opieki i wychowania w pracy pedagoga specjalnego 41PSpecjalna-JMS dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-13 Wt 11:30 13:00 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 52PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-06-13 Wt 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 51PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-06-13 Wt 15:00 16:30 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.1 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-06-14 Śr 08:10 09:35 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-06-14 Śr 09:45 11:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-14 Śr 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.2 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-06-15 Cz 09:45 11:10 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk
2023-06-15 Cz 11:30 13:00 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-06-15 Cz 13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk
2023-06-17 So 13:30 15:45 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SP KP22/23 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-18 Ni 10:30 12:45 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty 21PED-EPiW-ND dr Renata Socha
2023-06-18 Ni 13:00 15:15 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty 22PED-EPiW-ND dr Renata Socha
2023-06-18 Ni 15:30 17:45 Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia 11PED-LiTP-NP dr Renata Socha
2023-06-18 Ni 18:00 20:15 Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia 11PED-POWiP-NP dr Renata Socha
2023-06-19 Po 08:00 09:25 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-19 Po 09:45 11:10 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-19 Po 11:35 13:00 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-19 Po 13:20 14:30 Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja 31PED-LOG-SP dr Grzegorz Hryniewicz
2023-06-19 Po 14:45 17:00 Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja 31PED-LOG-SP dr Grzegorz Hryniewicz
2023-06-20 Wt 08:00 09:30 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-20 Wt 09:45 11:20 Podstawy opieki i wychowania w pracy pedagoga specjalnego 41PSpecjalna-JMS dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-20 Wt 11:30 13:00 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 52PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-06-20 Wt 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 51PSYCH-JMS-PK dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-06-20 Wt 15:00 16:30 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.1 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-06-21 Śr 08:00 09:35 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-21 Śr 09:45 11:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-21 Śr 13:15 14:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 54PSYCH-JMS-PPOZ/lab.2 dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ
2023-06-22 Cz 09:45 11:20 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-06-22 Cz 11:30 13:00 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD dr Lidia Wawryk
2023-06-22 Cz 13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-SP dr Lidia Wawryk