Plan zajęć

419 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 25

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.2 dr Elżbieta Turska D
09:45 11:10 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy 21PED-POWiP-SD dr Elżbieta Turska DN
09:45 11:20 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy 21PED-POWiP-SD dr Elżbieta Turska DP
11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ D
17:40 19:10 Teoria polityki 11Politologia-SD dr Tomasz Banaszak D
19:15 20:45 Przedmiot do wyboru: Liberalizm polityczny 31Politologia-SP dr Tomasz Banaszak D
Wtorek
11:30 13:00 Komunikacja i trening interpersonalny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska D
15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne 21PED-POWiP-SD dr Marcin Szumigraj D
16:40 18:15 Poradnictwo pedagogiczne 21PED-POWiP-SD dr Marcin Szumigraj DP
19:15 20:45 Wprowadzenie do politologii 11Politologia-SD dr Adam Ilciów D
Środa
08:00 09:25 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce 11PED-POWiP-SD dr Krzysztof Zajdel DN
Czwartek
08:00 09:25 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki DN
09:45 11:15 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki D
11:30 13:00 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych II 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki D
13:15 14:45 Warsztaty pedagogiczne 21B-SP 20/21-N dr Anna Korlak-Łukasiewicz DP
15:00 16:30 Pedagogika 21B-SP 20/21-N dr Magdalena Zapotoczna DP
Sobota
08:00 10:15 Biblioterapia 21PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 2022-01-29
10:30 12:45 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-NP dr Tomasz Fetzki 2022-01-15; 2022-01-29
13:00 15:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2021-12-18
13:00 15:15 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-NP dr Tomasz Fetzki 2022-01-15; 2022-01-29
15:30 17:45 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2021-12-18
18:00 20:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2022-01-15
Niedziela
08:00 10:15 Biblioterapia 21PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 2021-12-19; 2022-01-16
10:30 12:45 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-NP dr Tomasz Fetzki 2021-12-19
13:00 15:15 Biblioterapia 21PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 2021-12-05
13:00 15:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2022-01-16
13:00 15:15 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-NP dr Tomasz Fetzki 2021-12-19
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2021-12-05 Ni 13:00 15:15 Biblioterapia 21PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2021-12-06 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.2 dr Elżbieta Turska
2021-12-06 Po 09:45 11:20 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy 21PED-POWiP-SD dr Elżbieta Turska
2021-12-06 Po 11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2021-12-06 Po 17:40 19:10 Teoria polityki 11Politologia-SD dr Tomasz Banaszak
2021-12-06 Po 19:15 20:45 Przedmiot do wyboru: Liberalizm polityczny 31Politologia-SP dr Tomasz Banaszak
2021-12-07 Wt 11:30 13:00 Komunikacja i trening interpersonalny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2021-12-07 Wt 15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne 21PED-POWiP-SD dr Marcin Szumigraj
2021-12-07 Wt 16:40 18:15 Poradnictwo pedagogiczne 21PED-POWiP-SD dr Marcin Szumigraj
2021-12-07 Wt 19:15 20:45 Wprowadzenie do politologii 11Politologia-SD dr Adam Ilciów
2021-12-09 Cz 09:45 11:15 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki
2021-12-09 Cz 11:30 13:00 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych II 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki
2021-12-09 Cz 13:15 14:45 Warsztaty pedagogiczne 21B-SP 20/21-N dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2021-12-09 Cz 15:00 16:30 Pedagogika 21B-SP 20/21-N dr Magdalena Zapotoczna
2021-12-13 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.2 dr Elżbieta Turska
2021-12-13 Po 09:45 11:10 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy 21PED-POWiP-SD dr Elżbieta Turska
2021-12-13 Po 11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2021-12-13 Po 17:40 19:10 Teoria polityki 11Politologia-SD dr Tomasz Banaszak
2021-12-13 Po 19:15 20:45 Przedmiot do wyboru: Liberalizm polityczny 31Politologia-SP dr Tomasz Banaszak
2021-12-14 Wt 11:30 13:00 Komunikacja i trening interpersonalny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2021-12-14 Wt 15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne 21PED-POWiP-SD dr Marcin Szumigraj
2021-12-14 Wt 19:15 20:45 Wprowadzenie do politologii 11Politologia-SD dr Adam Ilciów
2021-12-15 Śr 08:00 09:25 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce 11PED-POWiP-SD dr Krzysztof Zajdel
2021-12-16 Cz 08:00 09:25 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki
2021-12-16 Cz 09:45 11:15 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki
2021-12-16 Cz 11:30 13:00 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych II 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki
2021-12-18 So 13:00 15:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2021-12-18 So 15:30 17:45 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2021-12-19 Ni 08:00 10:15 Biblioterapia 21PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2021-12-19 Ni 10:30 12:45 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-NP dr Tomasz Fetzki
2021-12-19 Ni 13:00 15:15 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-NP dr Tomasz Fetzki
2021-12-20 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.2 dr Elżbieta Turska
2021-12-20 Po 09:45 11:20 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy 21PED-POWiP-SD dr Elżbieta Turska
2021-12-20 Po 11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2021-12-20 Po 17:40 19:10 Teoria polityki 11Politologia-SD dr Tomasz Banaszak
2021-12-20 Po 19:15 20:45 Przedmiot do wyboru: Liberalizm polityczny 31Politologia-SP dr Tomasz Banaszak
2021-12-21 Wt 09:45 11:15 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki
2021-12-21 Wt 11:30 13:00 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych II 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki
2021-12-21 Wt 13:15 14:45 Warsztaty pedagogiczne 21B-SP 20/21-N dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2021-12-21 Wt 15:00 16:30 Pedagogika 21B-SP 20/21-N dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-03 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.2 dr Elżbieta Turska
2022-01-03 Po 09:45 11:10 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy 21PED-POWiP-SD dr Elżbieta Turska
2022-01-03 Po 11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2022-01-03 Po 17:40 19:10 Teoria polityki 11Politologia-SD dr Tomasz Banaszak
2022-01-03 Po 19:15 20:45 Przedmiot do wyboru: Liberalizm polityczny 31Politologia-SP dr Tomasz Banaszak
2022-01-04 Wt 11:30 13:00 Komunikacja i trening interpersonalny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2022-01-04 Wt 15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne 21PED-POWiP-SD dr Marcin Szumigraj
2022-01-04 Wt 19:15 20:45 Wprowadzenie do politologii 11Politologia-SD dr Adam Ilciów
2022-01-05 Śr 08:00 09:25 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce 11PED-POWiP-SD dr Krzysztof Zajdel
2022-01-10 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.2 dr Elżbieta Turska
2022-01-10 Po 09:45 11:20 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy 21PED-POWiP-SD dr Elżbieta Turska
2022-01-10 Po 11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2022-01-10 Po 17:40 19:10 Teoria polityki 11Politologia-SD dr Tomasz Banaszak
2022-01-10 Po 19:15 20:45 Przedmiot do wyboru: Liberalizm polityczny 31Politologia-SP dr Tomasz Banaszak
2022-01-11 Wt 11:30 13:00 Komunikacja i trening interpersonalny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2022-01-11 Wt 15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne 21PED-POWiP-SD dr Marcin Szumigraj
2022-01-11 Wt 16:40 18:15 Poradnictwo pedagogiczne 21PED-POWiP-SD dr Marcin Szumigraj
2022-01-11 Wt 19:15 20:45 Wprowadzenie do politologii 11Politologia-SD dr Adam Ilciów
2022-01-13 Cz 09:45 11:15 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki
2022-01-13 Cz 11:30 13:00 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych II 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki
2022-01-13 Cz 13:15 14:45 Warsztaty pedagogiczne 21B-SP 20/21-N dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2022-01-13 Cz 15:00 16:30 Pedagogika 21B-SP 20/21-N dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-15 So 10:30 12:45 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-NP dr Tomasz Fetzki
2022-01-15 So 13:00 15:15 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-NP dr Tomasz Fetzki
2022-01-15 So 18:00 20:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2022-01-16 Ni 08:00 10:15 Biblioterapia 21PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-16 Ni 13:00 15:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2022-01-17 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.2 dr Elżbieta Turska
2022-01-17 Po 09:45 11:10 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy 21PED-POWiP-SD dr Elżbieta Turska
2022-01-17 Po 11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2022-01-17 Po 17:40 19:10 Teoria polityki 11Politologia-SD dr Tomasz Banaszak
2022-01-17 Po 19:15 20:45 Przedmiot do wyboru: Liberalizm polityczny 31Politologia-SP dr Tomasz Banaszak
2022-01-18 Wt 11:30 13:00 Komunikacja i trening interpersonalny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2022-01-18 Wt 15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne 21PED-POWiP-SD dr Marcin Szumigraj
2022-01-18 Wt 19:15 20:45 Wprowadzenie do politologii 11Politologia-SD dr Adam Ilciów
2022-01-19 Śr 08:00 09:25 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce 11PED-POWiP-SD dr Krzysztof Zajdel
2022-01-20 Cz 08:00 09:25 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki
2022-01-20 Cz 09:45 11:15 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki
2022-01-20 Cz 11:30 13:00 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych II 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki
2022-01-24 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.2 dr Elżbieta Turska
2022-01-24 Po 09:45 11:10 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy 21PED-POWiP-SD dr Elżbieta Turska
2022-01-24 Po 11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2022-01-24 Po 17:40 19:10 Teoria polityki 11Politologia-SD dr Tomasz Banaszak
2022-01-24 Po 19:15 20:45 Przedmiot do wyboru: Liberalizm polityczny 31Politologia-SP dr Tomasz Banaszak
2022-01-25 Wt 11:30 13:00 Komunikacja i trening interpersonalny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2022-01-25 Wt 15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne 21PED-POWiP-SD dr Marcin Szumigraj
2022-01-25 Wt 16:40 18:15 Poradnictwo pedagogiczne 21PED-POWiP-SD dr Marcin Szumigraj
2022-01-25 Wt 19:15 20:45 Wprowadzenie do politologii 11Politologia-SD dr Adam Ilciów
2022-01-27 Cz 08:00 09:25 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki
2022-01-27 Cz 09:45 11:15 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki
2022-01-27 Cz 11:30 13:00 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych II 31PSpecjalna-JMS dr Tomasz Fetzki
2022-01-29 So 08:00 10:15 Biblioterapia 21PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2022-01-29 So 10:30 12:45 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-NP dr Tomasz Fetzki
2022-01-29 So 13:00 15:15 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-NP dr Tomasz Fetzki