Plan zajęć

118 A-29

sala seminaryjna; liczba miejsc: 13

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć