Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę L

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
mgr Marzena Lachowicz Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr Marek Lalko Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Agnieszka Lasota Instytut Matematyki Zakład Zastosowań Informatyki
dr inż. Andrzej Lasota Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr inż. Bogna Latacz Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Monika Lato-Pawłowska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
mgr inż. Paulina Lechocka Instytut Budownictwa Zakład Mechaniki Budowli
mgr Joanna Legierska-Dutczak Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Ewa Lehmann Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Kamil Leksycki Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
prof. dr hab. Wiesław Leoński Instytut Fizyki Instytut Fizyki
prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert Instytut Nauk Medycznych Katedra Medycyny Paliatywnej
dr Dariusz Lesicki Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
mgr Marek Leśniak Uniwersytet Zielonogórski Biuro Karier
lek. Paweł Leśniak Instytut Nauk Medycznych Katedra Neurologii
dr Nina Leśniak-Niedbalec Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr Stanisław Leśniewski Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr inż. Albert Lewandowski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
prof. dr hab. Jacek Lewandowski Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Fizjoterapii
dr n. med. Robert Lewandowski Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
dr n. med. Roman Lewandowski Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
lek. med. Agnieszka Lewosiuk Instytut Nauk Medycznych Katedra Hematologii
dr inż. Piotr Leżyński Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
prof. zw. dr hab. Leszek Libera Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
prof. dr hab. Hanna Liberska Instytut Psychologii Pracownia Psychologii Rodziny
mgr inż. Bogdan Lipiec Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Jolanta Lipińska-Lokś Instytut Pedagogiki (Ż) Zakład Profilaktyki Społecznej
dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
mgr Hubert Lipiński Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Fizjoterapii
prof. dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Elżbieta Lipowicz Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
mgr Patrycja Lisek Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Krzysztof Lisowski Instytut Socjologii Instytut Socjologii
mgr Liwia Litecka Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Barbara Literska, prof. UZ Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr Katarzyna Litwin Uniwersytet Zielonogórski Dział Spraw Studenckich
dr n. med. Dorota Lorkiewicz-Muszyńska Instytut Nauk Medycznych Zakład Medycyny Sądowej
lek. med. Grzegorz Loroch Instytut Nauk Medycznych Katedra Medycyny Paliatywnej
dr n. med. Anna Lubecka Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
dr Maciej Lubik Instytut Historii Instytut Historii
dr Iwona Lubimow-Burzyńska Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
mgr inż. Katarzyna Lubińska Uniwersytet Zielonogórski Dział Nauki i Rozwoju Kadry
dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr Anna Ludwiczak Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr inż. Marcel Luzar Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr Urszula Łaba Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr inż. Grzegorz Łabiak Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr Tomasz Łagutko Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
mgr Beata Łapanowska Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr inż. Katarzyna Łasińska Uniwersytet Zielonogórski Kanclerz
dr n. med. Izabela Łasińska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Janusz Łastowiecki Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Agnieszka Łaszczowska Uniwersytet Zielonogórski Biuro Rekrutacji
dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr Agnieszka Łazar Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
prof. dr hab. n. med. Jan Łącki Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych
lek. med. Piotr Łącki Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
dr Andrzej Łączak Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
doc. dr Andrzej Łączak Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Administracji
dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Analizy Matematycznej
dr inż. Anna Łobos Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Controllingu
dr n. med. Władysław Łojewski Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
dr hab. n. med. Dorota Łojko, prof. UZ Instytut Nauk Medycznych Klinika Neurochirurgii i Chorób Układu Nerwowego
mgr Piotr Łopaciński Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr Agata Łopato Instytut Psychologii Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
dr Andżelina Łopińska Instytut Nauk Biologicznych Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
dr inż. Hanna Łosyk Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Anna Łoś-Tomiak Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Polityki Regionalnej
mgr inż. Ireneusz Łoziński Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr Anna Łuczak Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr Ireneusz Łuczak Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ Instytut Neofilologii Zakład Rusycystyki
dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ Wydział Humanistyczny Dziekan Wydziału Humanistycznego
mgr Danuta Ługowska Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr inż. Norbert Łukaniszyn Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
lek. stom. Monika Łukomska-Pochylska Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr n. med. Joanna Łupicka Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr Dagmara Łupicka-Szczęśnik Instytut Psychologii Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
dr inż. Katarzyna Łuszczyńska Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr inż. Patrycja Łychmus Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr Magdalena Łysakowska Instytut Matematyki Zakład Algebry i Geometrii