Plan zajęć

218 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:15 11:00 Programowanie komputerów 1 W11IiE-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk D//
11:15 13:00 Logika i teoria mnogości Ć11MAT-SP dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ D//
13:15 15:00 Podstawy zarządzania i bezpieczeństwa systemów baz danych W31ID-SP/B dr Anna Fiedorowicz; dr inż. Janusz Jabłoński DN//
15:05 16:35 Metody numeryczne w języku Python/Wstęp do metod numerycznych W21ID-SP/A; 21ID-SP/PA; 21ID-SP/ŻK; 31ID-SP/KK; 31MAT-SP/2I dr Maciej Niedziela D//
Wtorek
09:15 11:00 Seminarium doktoranckie S  prof. dr hab. Andrzej Nowak D//
09:15 11:00 Seminarium naukowe S  mgr Hubert Asienkiewicz; dr inż. Łukasz Balbus; prof. dr hab. Andrzej Cegielski; dr Robert Dylewski; dr Maciej Niedziela; prof. dr hab. Andrzej Nowak; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ; dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ D//
11:15 13:00 Równania różniczkowe z zastosowaniami W31ID-SP; 41ID-SP/RR dr Tomasz Małolepszy D//
13:05 14:35 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych W31ID-SP/A; 31ID-SP/B dr inż. Janusz Jabłoński D//
15:15 16:50 Analiza matematyczna 1 Ć11IiE-SP dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ D//
Środa
09:15 11:00 Analiza matematyczna 3 Ć21MAT-SP; 31MAT-SP/KY dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ D//
11:15 13:00 Bazy danych w aplikacjach internetowych 1 W31ID-SP/B mgr Grzegorz Arkit; dr Anna Fiedorowicz D//
15:15 16:50 Analiza rzeczywista i zespolona W11MAT-SD prof. dr hab. Janusz Matkowski D//
Czwartek
09:15 11:00 Practical Methods of Statistics WIiE-STAT-CH-19-20 dr Ewa Synówka-Bejenka 24-10-2019; 31-10-2019; 07-11-2019; 14-11-2019; 21-11-2019; 28-11-2019; 05-12-2019; 12-12-2019; //
11:15 13:00 Seminarium doktoranckie S  prof. dr hab. Witold Jarczyk D//
11:15 13:00 Seminarium naukowe S  dr Dorota Głazowska; dr Justyna Jarczyk; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Tomasz Małolepszy; prof. dr hab. Janusz Matkowski; mgr Mariusz Sudzik D//
13:15 15:00 Bazy danych w aplikacjach internetowych 1 Ć31ID-SP/B mgr Grzegorz Arkit; dr Anna Fiedorowicz DP//
13:15 15:00 Równania różniczkowe z zastosowaniami Ć31ID-SP/A; 31ID-SP/B; 31ID-SP/SB; 41ID-SP/RR dr Tomasz Małolepszy DN//
15:15 16:45 Multivariate Analysis ĆIiE-STAT-CH-19-20 dr Ewa Synówka-Bejenka 31-10-2019; 14-11-2019; //
Piątek
09:15 11:00 Bazy danych 1 W21IiE-SP dr Anna Fiedorowicz; dr inż. Janusz Jabłoński D//
11:15 13:00 Analiza wielowymiarowa Ć11IiE-SD dr Ewa Synówka-Bejenka D//
13:15 15:00 Modelowanie zjawisk losowych W31ID-SP/A; 31ID-SP/KW dr Jacek Bojarski D//
Sobota
07:30 09:00 Szczególne prawo administracyjne Ć21ADM-NP dr Ewa Żołnierczyk WPiA-N//
09:05 10:35 Szczególne prawo administracyjne Ć22ADM-NP dr Ewa Żołnierczyk WPiA-N//
10:50 13:05 Etyka służb publicznych W22ADM-SP-ND dr Michał Stambulski 14-12-2019; 11-01-2020; 25-01-2020; //
15:00 16:30 Ustrój administracji rządowej K21ADM-AO-ND dr Anna Feja-Paszkiewicz WPiA-N//
17:15 19:30 Wprowadzenie do prawa niemieckiego Ć21ADM-AO-ND dr Piotr Sobański 14-12-2019; 11-01-2020; 25-01-2020; //
Niedziela
09:15 10:45 Prawo konstytucyjne Ć11ADM-NP dr hab. Ivan Pankevych, prof. UZ 17-11-2019; 08-12-2019; 15-12-2019; 12-01-2020; 26-01-2020; //
11:00 12:30 Prawo konstytucyjne Ć12ADM-NP dr hab. Ivan Pankevych, prof. UZ 17-11-2019; 08-12-2019; 15-12-2019; 12-01-2020; 26-01-2020; //
12:45 16:10 Historia gospodarcza Ć12LOG-NP dr Hanna Kurowska aWEZ-nP//
14:40 16:10 Publiczne prawo gospodarcze Ć22ADM-NP dr Wiktor Trybka 17-11-2019; //
16:15 17:45 Logika prawnicza K11ADM-NP dr Grzegorz Góralczyk WPiA-N//
18:00 19:30 Logika prawnicza K12ADM-NP dr Grzegorz Góralczyk WPiA-N//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.