Plan zajęć

005 A-0

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 42

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć