Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

Nauczyciel Jednostka
mgr Rafał Andrzejaszek Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr hab. Dorota Angutek, prof. UZ Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr Maciej Bardelas Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr inż. Halina Bartkiewicz Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Grażyna Biczysko Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Sylwia Bonin Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Grzegorz Chodkiewicz Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr Mateusz Ciepliński Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Paweł Czechowski Pracownia Turystyki i Rekreacji
mgr Jacek Dudzic Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
doc. dr Krzysztof Dzieńdziura Pracownia Turystyki i Rekreacji
mgr Krzysztof Fedorowicz Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Agnieszka Gandecka Pracownia Turystyki i Rekreacji
dr inż. Anna Gawrońska Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr inż. Jan Gembara Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Agnieszka Gładyszak Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr inż. Magdalena Golińczak Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Bartłomiej Hes Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr Jacek Kanclerz Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
mgr Marcin Karaszewski Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr inż. Jarosław Kliks Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr inż. Agnieszka Kłysz Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr Justyna Korycka - Korwek Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Kinga Kowalewska - Koziarska Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Łukasz Kozłowski Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
mgr Monika Kruszelnicka Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Dawid Krystek Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
mgr inż. Bartosz Kucuń Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr inż. Bogna Latacz Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Ireneusz Łuczak Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr inż. Agnieszka Maj Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Hubert Małyszczyk Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr inż. Janusz Mazurek Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Olga Mądrzak Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr Iwona Miedzińska Pracownia Turystyki i Rekreacji
dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr n. med. Bożena Mospan Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr Andrzej Mroczkowski Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr Paulina Nowacka Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr Ewa Nowacka-Chiari Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr hab. inż. Ireneusz Ochmian Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Stella Olejnik Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
mgr Marta Pelińska Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
doc. dr Anna Romankiewicz Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Mateusz Rynkiewicz Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr hab. Piotr Siermontowski Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Alicja Skorupka Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr Ewa Skorupka Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr Agata Sołdańska Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
mgr Paweł Sroczyński Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr Mateusz Stankiewicz Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr Jerzy Walczak Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr inż. Jarosław Wnorowski Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
doc. dr inż. Izabela Wojewoda Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Damian Worchacz Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr Marek Zadłużny Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. UZ Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Mariusz Żurowski Katedra Sportu i Promocji Zdrowia