Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

Nauczyciel Jednostka
dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr Maciej Bardelas Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr inż. Halina Bartkiewicz Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Grażyna Biczysko Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Sylwia Bonin Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Mateusz Ciepliński Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Paweł Czechowski Pracownia Turystyki i Rekreacji
mgr Jacek Dudzic Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
doc. dr Krzysztof Dzieńdziura Pracownia Turystyki i Rekreacji
dr Agnieszka Gandecka Pracownia Turystyki i Rekreacji
dr inż. Anna Gawrońska Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr inż. Jan Gembara Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Agnieszka Gładyszak Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr inż. Magdalena Golińczak Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Bartłomiej Hes Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr Marcin Karaszewski Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr inż. Jarosław Kliks Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Justyna Korycka - Korwek Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Monika Kruszelnicka Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr inż. Bartosz Kucuń Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr inż. Bogna Latacz Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Andżelina Łopińska Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Ireneusz Łuczak Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr inż. Agnieszka Maj Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr inż. Janusz Mazurek Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Iwona Miedzińska Pracownia Turystyki i Rekreacji
dr Andrzej Mroczkowski Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Ewa Nowacka-Chiari Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr hab. inż. Ireneusz Ochmian Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Marta Pelińska Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
doc. dr Anna Romankiewicz Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Mateusz Rynkiewicz Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Ewa Skorupka Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr Paweł Sroczyński Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
lek. med. Małgorzata Szutkowska Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr Jerzy Walczak Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
doc. dr inż. Izabela Wojewoda Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. UZ Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Mariusz Żurowski Katedra Sportu i Promocji Zdrowia