Rezerwacje

006 A-0

sala seminaryjna; liczba miejsc: 32

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji