Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Nauczyciel Jednostka
dr inż. Janusz Adamczyk, prof. UZ Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Beata Barnowska Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr inż. Hanna Bortnowska Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
prof. dr hab. Tadeusz Borys Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Magdalena Dalecka-Zaborowska Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
mgr Przemysław Dulewicz Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Adrianna Dybikowska Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
mgr Karolina Gębska Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr inż. Marzena Góralczyk Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr inż. Krzysztof Graczyk Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Katarzyna Huk Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr Monika Inków Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
mgr inż. Marek Jakimowicz Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr hab. Leszek Kania, prof. UZ Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Maciej Kozaryn Katedra Controllingu
mgr inż. Janusz Kubicki Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr Mateusz Kurowski Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr inż. Dorota Kużdowicz Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr inż. Paweł Kużdowicz Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr Dariusz Lesicki Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr Iwona Lubimow-Burzyńska Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
dr Anna Ludwiczak Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Tomasz Łagutko Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
dr Andrzej Łączak Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr inż. Anna Łobos Katedra Controllingu
dr inż. Patrycja Łychmus Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr Renata Maciejewska Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr inż. Marta Mazurkiewicz Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr inż. Monika Michalska Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Marta Moczulska Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr Agnieszka Perzyńska Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ Katedra Controllingu
dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ Katedra Controllingu
dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr Bartosz Seiler Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr inż. Jarosław Siuda Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
dr Dariusz Stankiewicz Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr Paweł Szudra Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr Janusz Śnihur Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr inż. Tadeusz Tabaczniuk Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
mgr -- vacat Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr inż. Wiesław Wasilewski Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr Magdalena Wasylkowska Katedra Controllingu
dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
mgr Joanna Wójcik Sekretariat Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr Edyta Wysocka Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr Robert Wysocki Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
mgr Arkadiusz Zagajewski Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną