Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Nauczyciel Jednostka
dr inż. Janusz Adamczyk, prof. UZ Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
mgr Beata Barnowska Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Tomasz Biskup Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr inż. Hanna Bortnowska Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
prof. dr hab. Tadeusz Borys Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Magdalena Dalecka-Zaborowska Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
mgr Przemysław Dulewicz Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Adrianna Dybikowska Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
mgr Karolina Gębska Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
prof. dr hab. Leszek Gołdyka Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Arkadiusz Góra Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr inż. Marzena Góralczyk Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr inż. Krzysztof Graczyk Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Katarzyna Huk Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
mgr Monika Inków Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
mgr inż. Marek Jakimowicz Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr hab. Leszek Kania, prof. UZ Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Maciej Kozaryn Katedra Controllingu
mgr inż. Katarzyna Krawczyk Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
mgr inż. Janusz Kubicki Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
mgr Mateusz Kurowski Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr inż. Dorota Kużdowicz Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr inż. Paweł Kużdowicz Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr Dariusz Lesicki Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr Iwona Lubimow-Burzyńska Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
dr Anna Ludwiczak Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Tomasz Łagutko Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
dr inż. Anna Łobos Katedra Controllingu
dr inż. Patrycja Łychmus Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr Renata Maciejewska Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr inż. Marta Mazurkiewicz Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr inż. Monika Michalska Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Marta Moczulska Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr Agnieszka Perzyńska Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ Katedra Controllingu
dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ Katedra Controllingu
dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr Bartosz Seiler Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr inż. Jarosław Siuda Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
prof. dr hab. inż. Jan Skalik Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
dr hab. Maciej Stajniak Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr Dariusz Stankiewicz Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr Paweł Szudra Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr Janusz Śnihur Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr inż. Tadeusz Tabaczniuk Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
mgr -- vacat Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr inż. Wiesław Wasilewski Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
mgr Magdalena Wasylkowska Katedra Controllingu
dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
mgr Joanna Wójcik Sekretariat Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr Robert Wysocki Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
mgr Arkadiusz Zagajewski Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną