Rezerwacje

115 A-8

sala wykładowa; liczba miejsc: 128

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
10:00 11:30 Egzamin E  dr inż. Julia Nowak-Jary 02-09-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.