Plan sal - lista sal budynku A-16

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
012 A-16 58 sala wykładowa Instytut Pedagogiki
013 A-16 0 sala wykładowa Instytut Pedagogiki
017 A-16 40 sala wykładowa Kanclerz
017a A-16 0 sala wykładowa Kanclerz
027 A-16 36 sala seminaryjna Instytut Pedagogiki
027a A-16 32 sala ćwiczeniowa Instytut Pedagogiki
036 A-16 36 sala wykładowa Instytut Pedagogiki
037- A-16 50 sala wykładowa Instytut Pedagogiki
037 A-16 0 pracownia Instytut Pedagogiki
10 A-16 24 sala ćwiczeniowa Wydział Humanistyczny
11 A-16 60 sala wykładowa Instytut Pedagogiki
12 A-16 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Pedagogiki
12a A-16 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Socjologii
138 A-16 64 sala ćwiczeniowa Instytut Nauk o Polityce i Administracji
142 A-16 34 sala ćwiczeniowa Wydział Humanistyczny
144 A-16 0 sala seminaryjna Prorektor ds. Studenckich
17 A-16 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Pedagogiki
17a A-16 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Pedagogiki
19a A-16 15 sala wykładowa Kanclerz
20 A-16 75 sala wykładowa Instytut Pedagogiki
201 A-16 0 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Polskiej
203 A-16 28 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Polskiej
207 A-16 0 sala seminaryjna Instytut Filologii Polskiej
209 A-16 24 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Polskiej
217 A-16 28 sala ćwiczeniowa Instytut Historii
219 A-16 26 sala ćwiczeniowa Instytut Historii
229 A-16 26 sala ćwiczeniowa Instytut Pedagogiki
231 A-16 26 sala ćwiczeniowa Instytut Pedagogiki
232 A-16 12 sala seminaryjna Instytut Pedagogiki
242 A-16 30 sala ćwiczeniowa Instytut Historii
244 a A-16 0 sala seminaryjna Instytut Historii
244 A-16 42 sala ćwiczeniowa Instytut Historii
29 A-16 30 sala ćwiczeniowa Instytut Pedagogiki
31 A-16 22 sala ćwiczeniowa Instytut Pedagogiki
311 A-16 30 sala ćwiczeniowa Instytut Nauk o Polityce i Administracji
32 A-16 12 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Pedagogiki
323 A-16 30 sala ćwiczeniowa Instytut Pedagogiki
324 A-16 30 sala ćwiczeniowa Instytut Pedagogiki
334 A-16 30 sala ćwiczeniowa Instytut Pedagogiki
336 A-16 30 sala ćwiczeniowa Instytut Pedagogiki
34 A-16 50 sala wykładowa Instytut Pedagogiki
340 A-16 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Humanistyczny
341 A-16 50 sala wykładowa Instytut Nauk o Polityce i Administracji
343 A-16 30 sala ćwiczeniowa Instytut Nauk o Polityce i Administracji
345 A-16 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Pedagogiki
36 A-16 75 sala wykładowa Instytut Pedagogiki
37 A-16 50 sala wykładowa Instytut Pedagogiki
409 A-16 30 sala wykładowa Instytut Nauk o Polityce i Administracji
414 A-16 24 sala ćwiczeniowa Instytut Historii
417 A-16 24 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Pedagogiki
418 A-16 25 sala ćwiczeniowa Instytut Pedagogiki
419 A-16 25 sala ćwiczeniowa Instytut Pedagogiki
425 A-16 25 sala ćwiczeniowa Instytut Pedagogiki
427 A-16 13 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Pedagogiki
428 A-16 30 sala ćwiczeniowa Instytut Pedagogiki
434 A-16 30 sala ćwiczeniowa Instytut Pedagogiki
435 A-16 12 sala seminaryjna Instytut Pedagogiki
439 A-16 50 sala ćwiczeniowa Instytut Pedagogiki
48 A-16 69 sala wykładowa Instytut Psychologii
51 A-16 60 sala ćwiczeniowa Wydział Nauk Społecznych
8 A-16 144 sala wykładowa Instytut Psychologii
9a A-16 0 pracownia Prorektor ds. Studenckich
A A-16 110 sala wykładowa Wydział Humanistyczny
B A-16 110 sala wykładowa Instytut Pedagogiki
C A-16 180 sala wykładowa Wydział Ekonomii i Zarządzania
P01 A-16 66 sala wykładowa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
P102 A-16 70 sala wykładowa Instytut Psychologii
P103 A-16 54 sala ćwiczeniowa Instytut Psychologii
P104 A-16 36 sala ćwiczeniowa Instytut Psychologii
P111 A-16 36 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Psychologii
P2 A-16 61 sala seminaryjna Instytut Psychologii
P3 A-16 36 sala ćwiczeniowa Instytut Psychologii
P4 A-16 46 sala ćwiczeniowa Instytut Psychologii