Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę S

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
prof. dr hab. inż. Nadine Schlüter Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny
mgr Karolina Sadowa Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
mgr Liliana Sadowska Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr Dariusz Sagan Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr Krystian Saja Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
mgr Jacek Sajnóg Uniwersytet Zielonogórski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr hab. inż. Volodymyr Sakharov, prof. UZ Instytut Budownictwa Zakład Mechaniki Budowli
dr hab. n. med. Maciej Salagierski, prof. UZ Instytut Nauk Medycznych Katedra Urologii i Onkologii Urologicznej
dr inż. Marek Sałamaj Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr Maja Sałwacka Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Małgorzata Samojedny Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Controllingu
dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr Henryk Sawicki Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr Witold Sawicz Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Prywatnego i Komparatystyki Prawa
dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Krzysztof Scheuring Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Administracji
dr inż. Paweł Schlafka Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr Otylia Schönborn Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Monika Schönherr Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr Bartosz Seiler Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr inż. Iwona Sergiel Instytut Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Richard Sharp Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
lek. med. Robert Sibilski Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr hab. inż. Sergiusz Sienkowski, prof. UZ Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr hab. Piotr Siermontowski Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
prof. dr hab. Jan Sikora Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Polityki Regionalnej
mgr Maciej Sikora Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr Paweł Sikora Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Prywatnego i Komparatystyki Prawa
prof. dr hab. Aleksander Sikorski Instytut Nauk Biologicznych Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
mgr Joanna Simpson Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr inż. Jarosław Siuda Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
lek. med. Maciej Skarbiński Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
prof. dr hab. Eulalia Skawińska Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Makroekonomii i Finansów
dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Magdalena Skibińska Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Pracy i Postępowania Cywilnego
dr hab. Adam Skibiński, prof. UZ Instytut Psychologii Instytut Psychologii
mgr Bogdan Skiedrzyński Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr Bogdan Skiedrzyński Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr Jolanta Skierska Instytut Historii Instytut Historii
dr Jolanta Skierska Wydział Ekonomii i Zarządzania (Ż) Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
mgr inż. Marcin Skobel Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
mgr Marek Skonieczny Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
mgr Alicja Skorupka Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr Ewa Skorupka Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Joanna Skowronek-Kaziów Instytut Matematyki Zakład Algebry i Geometrii
dr Żaklina Skrenty Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Administracji
mgr Natalia Skrzyczewska Instytut Psychologii Zakład Psychologii Osobowości
dr Katarzyna Skrzypek Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
prof. dr hab. Tomasz Skura Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr hab. inż. arch. Krzysztof Skwara, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Norbert Slenzok Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
mgr inż. Andrzej Słomski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr Anna Słoniowska Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr Grzegorz Słowik Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
mgr Natalia Sługocka Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Polityki Regionalnej
dr inż. Maciej Smaczyński Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr Mariusz Smoliński Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr Mariusz Smoliński Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Katarzyna Smugarzewska Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
lek. med. Jacek Smykał Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
dr Piotr Sobański Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
mgr Alina Sobczak Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr inż. Jerzy Sobich Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. Elżbieta Sobierajska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr n. med. Julia Sobol Instytut Nauk Medycznych Zakład Medycyny Sądowej
dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr inż. Łukasz Sobolewski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
dr Renata Socha Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr inż. Tomasz Socha Instytut Budownictwa Zakład Mechaniki Budowli
mgr Anna Solan Instytut Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
mgr Agata Sołdańska Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
lek. med. Iryna Sorol Instytut Nauk Medycznych Katedra Hematologii
lek. med. Kamila Sosińska Instytut Nauk Medycznych Klinika Kardiologii
dr hab. inż. Krzysztof Sozański, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
mgr Karolina Spiak Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr Beata Springer Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
mgr Paweł Sroczyński Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr n. med. Bogusław Staniul Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
lek. Katarzyna Staniul Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej
lek. med. Piotr Staniul Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
mgr Adam Stankiewicz Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr Dariusz Stankiewicz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
mgr Mateusz Stankiewicz Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr inż. Maria Stańkowska Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Alfred Staszak Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
mgr Sara Staszak Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr inż. Anna Staszczuk, prof. UZ Instytut Budownictwa Zakład Dróg, Mostów i Kolei
dr n. med. Małgorzata Stawicka-Niełacna Instytut Nauk Medycznych Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
dr Andrzej Stec Instytut Nauk Prawnych Katedra Organizacji Administracji Publicznej
dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Jarosław Stefanowicz Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr hab. Anita Stefańska Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr Katarzyna Stein-Szała Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr inż. arch. Agata Stępińska-Kaczmarczyk Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
lek. Marta Stolińska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. Maciej Straburzyński, prof. UZ Instytut Muzyki Instytut Muzyki
lek. med. Michał Straburzyński Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
lek. med. Maciej Stroczyński Instytut Nauk Medycznych Katedra Urologii i Onkologii Urologicznej
dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski Instytut Historii Instytut Historii
dr Halina Stundis Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
lek. Zbigniew Suchecki Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Farmakologii i Toksykologii
mgr Katarzyna Suchocka Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Mariusz Sudzik Instytut Matematyki Zakład Teorii Gier i Ekonomii Matematycznej
dr n. med. Patrycja Sujka-Kordowska Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
lek. Joanna Sulikowska-Pankiewicz Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Joachim Syga Instytut Matematyki Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka Instytut Matematyki Zakład Analizy Matematycznej
dr Ewa Synówka Instytut Matematyki Pracownia Zastosowań Matematyki
dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ Instytut Socjologii Instytut Socjologii
mgr Marta Szafrańska-Winicka Uniwersytet Zielonogórski Dział Współpracy z Zagranicą
dr Dorota Szagun Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Katarzyna Szajkowska Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Sekretariat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
mgr inż. Mariola Szajna Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ Instytut Budownictwa Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Analizy Matematycznej
mgr Grzegorz Szalpuk Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
lek. Bartosz Szarowar Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr Andrzej Szary Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Agnieszka Szczap Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ Instytut Socjologii Instytut Socjologii
dr n. med. Agnieszka Szczepek Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr inż. Natalia Szczotkarz Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr Małgorzata Szeląg Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr Agnieszka Szelecka Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr Alina Szelecka Instytut Matematyki Zakład Algebry i Geometrii
dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. UZ Instytut Budownictwa Zakład Dróg, Mostów i Kolei
dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Organizacji Administracji Publicznej
dr Magdalena Szkudlarek Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
mgr Michał Szkudlarek Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
dr n. med. Krzysztof Szmatłoch Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
mgr inż. Filip Szmatuła Instytut Budownictwa Zakład Konstrukcji Budowlanych
dr inż. Tadeusz Szmigielski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
mgr Marek Sznajder Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Elżbieta Szostak Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr inż. Marcin Szott Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr Mirosława Szott Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
prof. zw. dr hab. Anna Szóstak Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr inż. Marta Szpakowska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
mgr Łukasz Szpilski Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr Przemysław Sztejna Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Agata Szuba Uniwersytet Zielonogórski Centrum Obsługi Studenta
dr Paweł Szudra Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr inż. Robert Szulim Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Ewa Szumigraj Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Społecznej
dr Marcin Szumigraj Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Społecznej
dr Wojciech Szumiński Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr Barbara Szura Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
prof. Piotr Szurek Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
lek. med. Małgorzata Szutkowska Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej
dr n. med. Marek Szwiec Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk Instytut Muzyki Instytut Muzyki
lek. med. Olga Szymańska-Adamcewicz Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
dr hab. Leszek Szymański, prof. UZ Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Małgorzata Szymczak Instytut Historii Instytut Historii
mgr Agnieszka Szymczukiewicz-Chałupka Uniwersytet Zielonogórski Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami
dr inż. Małgorzata Śliwa Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Organizacji Administracji Publicznej
dr Janusz Śnihur Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr Zbigniew Świątkowski Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Administracji
dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Optymalizacji i Badań Operacyjnych